naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Europarlamentarci podržali uvođenje kazni poslodavcima koji zapošljavaju nelegalne imigrante

Odbor za građanske slobode Europskog parlamenta podržao je ideju o uvođenju sankcija, administrativnih kao i krivičnih, protiv poslodavaca koji zapošljavaju nelegalne imigrante koji dolaze iz zemalja izvan Europe. 

Procjenjuje se da u EU radi između četiri i osam milijuna imigranata bez redovnih dokumenata, a taj se broj svake godine povećava za oko pola milijuna. Najviše ih radi u sektorima poput građevine, poljoprivrede i u hotelijerstvu. 

Prema odobrenom nacrtu zakona, poslodavci koji zapošljavaju ilegalne imigrante morat će, između ostaloga, platiti troškove povrata u matičnu zemlju imigranata, te platiti zaostale poreze, takse i socijalne doprinose. 

Kazne za krivična djela mogle bi se odnositi na situacije kao što su ekstremno iskorištavanje i trgovina ljudima, dok bi oni koji su iskorištavani dobili privremenu dozvolu boravka kako bi mogli sudjelovati u procesu i pokušali dobiti ono što im poslodavac duguje.  

U srpnju, kada su o nacrtu zakona razgovarali ministri unutrašnjih poslova EU-a, neke su zemlje, uključujući Njemačku, Finsku, Mađarsku, Latviju, Poljsku, Nizozemsku i Švedsku, tvrdile da ima i drugih načina u borbi protiv takve vrste zapošljavanja. 

Prijedlog Europske komisije o kaznama poslodavcima koji zapošljavaju ilegalne radnike datira iz svibnja 2007. To je dio napora Unije da se suzbije takav oblik migracije, dok bi se istovremeno trebali olakšati načini da radnici legalno uđu na područje EU-a.  

S tim ciljem Odbor je podupro projekt plave karte kojim bi se trebali privući visoko kvalificirani imigranti u EU. O plavoj karti trebalo bi se glasovati na plenarnoj sjednici EP-a koja se od 17. do 20. studenoga održava u Strasbourgu.  

Direktiva bi trebala stupiti na snagu u svibnju 2011. i trebala bi omogućiti onima koji plavu kartu imaju da uđu i u druge zemlje EU, nakon što su proveli inicijalne tri godine u zemlji za koju su dobili dokument. Ona će dakle vrijediti tri godine i a potom će se morati obnavljati svake dvije. 

Zastupnici također smatraju da zemlje članice trebaju same odlučiti koliko će plavih karata godišnje izdati, ali ne bi smjele aktivno ohrabrivati odljev mozgova iz trećih zemalja.

 

 

Više o tome:

  • Europski parlament: Illegal immigrants at work: MEPs back fines for employers
  • EUobserver: MEPs back penalties for hiring irregular migrants