naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Europska kohezijska politika

Uspješna provedba Europske kohezijske politike oslanja se na blisku suradnju između svih razina vlasti i veći angažman lokalnih i regionalnih vlasti od planiranja do evaluacije, navodi se u novom izvješću Odbora regija (CoR). Samo jako partnerstvo između svih nivoa vlasti osigurat će uspjeh kaže Odbor regija. 

Izvješće je odgovor na 5. Izvješće o napretku ekonomske i socijalne kohezije Europske komisije. Odbor regija u izvješću naglašava da s obzirom na trajne ekonomske i socijalne razlike između i unutar različitih regija Europske unije, uvećan za najnovija proširenja Europske unije, i dalje je veliki izazov za Europsku uniju. Imajući u vidu te razlike Odbor regija je trenutno kritičan o razini financiranja i poziva odgovarajuće resurse da ulože u kohezijsku politiku kako bi ona bila u stanju "poduprijeti nove gospodarske i socijalne balanse".

Marta Vincenzi, gradonačelnica Genove i CoR inzistiraju na tome da kohezijska politika trebao ostati na razini europske politike a ne nacionalne te bi se na taj način osigurala "jasna provedba strateških ciljeve koja omogućava Europi odgovor na kontinentalne i globalne gospodarske izazove i prilagodbe regionalnih i lokalnih potreba."

Odbor regija želi da bez obzira na dugoročni utjecaj na regionalnu i lokalnu ekonomiju, utjecaj strukturnih fondova nije dovoljno istaknut u izvješću Europske komisije. Stoga poziva na izradu više set indikatora za preciznu procjenu razlika i definiranje kriterija kohezijske dopustivost za fondove. On bi trebao obuhvaćati između ostalog: stanovništvo i strukturu naseljenosti, tržište rada, pružanje usluga, korištenja zemljišta urbanih i ruralnih dimenzija, okoliš i klimatske promjene.

Odbor djeli mišljenje u izvješće sa Europskom komisijom da je glavni cilj Europske kohezijske politike podržati zaostale regije. Međutim u izvještaju inzistiraju da iako su kohezija i razvoj međusobno kompatibilni ciljevi, rast ne smije uzeti prednost nad kohezijom.

Na plenarnoj sjednici Odbora regija 26-27 studenog trebao bi biti usvojen izvještaj odbora.

 

Više o tome:

  • Odbor regija