naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Mjere suzbijanja krivotvorina i piratstva

Europska komisija uspostavlja novo promatračko tijelo za suzbijanje krivotvorenja roba ili nelegalnog 'skidanja' sadržaja s interneta, kao i ostalih vidova kršenja prava na intelektualno vlasništvo.

U četvrtak 2. travnja, na drugoj Konferenciji o krivotvorenju i piratstvu, sastali su se povjerenik za unutarnje tržište i usluge Charlie McCreevy i članovi Europskog parlamenta i Europskog opservatorija za krivotvorinje i piratstvo.

Povjerenik za unutarnje tržište i usluge Charlie McCreevy kazao je: 'U borbi protiv kriminala piratstva naš izazov je da se dopunjavaju pravni okvir sa strategijama dizajniranja. Duboko sam uvjeren da Europski Opservatorij za krivotvorenja i piratstva nam daje zeleno svjetlo. Lani smo se sastali radi rasprave o potrebnim mjerama za suzbijanje krivotvorenih roba. Ove godine donosimo konkretna rješenja. Uvjeren sam da će novo tijelo, pored ostalih inicijativa koje smo pokrenuli, pomoći u jačanju borbe protiv krađe intelektualnog vlasništva.'

Europski opservatorij za krivotvorine i piratstvo odgovorio je na hitne potrebe za bolje ciljane i više fokusiranu provedbu prava intelektualnog vlasništva. Platforma za prikupljanje podataka, podizanje svijesti je olakšala dijalog razmjene pogleda i dijeljenje najboljih praksi u provedbi prava intelektualnog vlasništva između poslovne i nacionalne vlasti. 

Krivotvorenja i piratstva, odnosno povrede prava intelektualnog vlasništva, kao što su autorska prava, zaštita znakova, patente ili dizajn, postaje alarmantan problem naše ekonomije i društva. Krivotvorenja i piratstva imaju razorne posljedice na gospodarstvo, uključujući i stvaranje novih radnih mjesta te zdravlje i sigurnost svih građana.

Istraživanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) iz 2005. pokazalo je da se ukupna vrijednost globalne trgovine krivotvorenim robama procjenjuje u visini 200 milijardi dolara.

Konferencijski program i više informacija o borbi protiv krivotvorenja i piratstva dostupne su na adresi: http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement

 

Više o tome:

  • Europska komisija: High Level Conference on Counterfeiting and Piracy
  • Europska komisija: European Counterfeiting and Piracy Observatory: Frequently Asked Questions