naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Najava ostalo
Konferencija o Bolonjskom procesu u Belgiji

Ministri obrazovanja 46 europskih zemalja okupit će se 28. i 29. travnja u Leuvenu i Louvain-la-Neuveu u Belgiji na konferenciji o Bolonjskom procesu. 

Ministri će razmotriti dosadašnja postignuća Bolonjskog procesa, definirati novu agendu i dogovoriti prioritete za Europski prostor visokog obrazovanja do 2020. 

Forum će prvi put okupiti predstavnike 46 zemalja koje sudjeluju u Bolonjskom procesu i 20 zemalja izvan Europe. 

Zadnje izvješće o provedbi Bolonjskog procesa, koje će biti predstavljeno na konferenciji, zaključilo je da je ostvaren dobar premda neujednačen napredak, što je potvrdila i Europska komisija u svojem zadnjem izvješću.  

Fokus bi ubuduće trebao biti na modernizaciji nacionalnih politika i konkretnoj provedbi reformi obrazovnih institucija. 

Glavna reforma koju donosi Bolonjski proces sveučilišni je studij podijeljen na tri stupnja - preddiplomski (prvostupnik), diplomski (magistar struke) i poslijediplomski (doktor znanosti).

Proces se temelji na europskom sustavu priznavanja bodova (ECTS - European Credit Transfer System), čime se želi osigurati usporedivost programa, mobilnost studenata unutar i među sveučilištima, samostrukturiranje osobnog obrazovnog profila i njegova transparentnost. 

 

Više o tome:

  • Europska komisija: The Bologna Process – reforming universities in the next decade
  • Europska komisija: Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna Process