naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Najava Hrvatska
Promocija knjige: Cultural Tourism Goes Virtual: Audience Development in Southeast European Countries

Promocija knjige Cultural Tourism Goes Virtual: Audience Development in Southeast European Countries održat će se u srijedu, 3. lipnja 2009. u 12 sati u Muzeju Mimara u Zagrebu. 

Knjiga Cultural Tourism Goes Virtual: Audience Development in Southeast European Countries rezultat je suradnje istraživača na projektu 'Kulturna raznolikost, interkulturna komunikacija i digitalna kultura' i suradnika u svjetskoj mreži Culturelink iz Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Makedonije, Rumunjske, Slovenije i Srbije o utjecaju virtualne kulture na kulturni turizam. 

 Knjiga se bavi jednom od važnih i nedovoljno istraženih tema našega vremena - ulogom virtualne kulture u suvremenom društvu te mogućnostima njene primjene u kulturno-turističkom poslovanju.  

Uspješnost web stranice neke kulturne ustanove u smislu privlačenja turista može se mjeriti putem on-line poslovanja (prodaje) koju ista nudi. Osnova knjige je istraživanje na tu temu provedeno u prethodno navedenim zemljama.  

Uvodni dio knjige pruža informacije o cilju, zadacima i metodologiji istraživanja koja je svim zemljama zajednička. Osim toga, uvodni dio donosi i opće podatke o e-poslovanju u Europskoj Uniji te objašnjava osnovnu terminologiju korištenu u istraživanju.  

Jezgra istraživanja predstavljena je po zemljama, a finalni tekst donosi komparativnu analizu zemalja, usporedbu s e-poslovanjem u zemljama EU-a odnosno SAD-a te smjernice mogućeg razvoja virtualne kulturno-turističke politike.  

Ovo je prvo ovakvo istraživanje u području kulturnog turizma u jugoistočnoj Europi, što bi trebalo stimulirati kulturne organizacije na unapređivanje svoje dosadašnje poslovne prakse. Na taj bi se način povećala dobit od kulturnog turizma kao i percepcija virtualne kulture u javnim politikama.   

Urednica knjige je Daniela Angelina Jelinčić, a izdavač Institut za međunarodne odnose (IMO). 

 

Više o tome:

Culturelink Network: Cultural Tourism Goes Virtual: Audience Development in Southeast European Countries