naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Održana promocija knjige 'Zaštita okoliša i regionalni razvoj – iskustva i perspektive'

Promocija knjige pod naslovom 'Zaštita okoliša i regionalni razvoj - iskustva i perspektive', održana je 20. listopada 2009. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Komora Zagreb. 

Knjiga 'Zaštita okoliša i regionalni razvoj – iskustva i perspektive' sadrži radove 18 domaćih i inozemnih autora koji su obradili ključne promjene u Hrvatskoj na putu u Europsku uniju na području zaštite okoliša, regionalnog  razvoja, energetske politike, eko – turizma i kulturnog turizma. Urednice knjige su dr. sc. Sanja Tišma i dr. sc. Sanja Maleković sa Instituta za međunarodne odnose. 

U Hrvatskoj su učinjeni značajni pozitivni pomaci u području zaštite okoliša, posebice u informiranju i sudjelovanju javnosti, gospodarenju otpadom i upravljanju vodama, zaštiti prirode i korištenju obnovljivih izvora energije.  

Istovremeno, upravo završava proces koncipiranja regionalne razvojne politike na novim osnovama,  čijom bi se provedbom, između ostalog, trebali znatno ojačati ukupni kapaciteti za korištenje Strukturnih fondova Europske unije, posebno na regionalnoj razini. 

Knjiga 'Zaštita okoliša i regionalni razvoj - iskustva i perspektive' objedinjuje analize ključnih promjena u Hrvatskoj na putu u Europsku uniju na području zaštite okoliša i regionalnog razvoja, s preporukama vodećih hrvatskih stručnjaka u tim područjima. 

Na početku svakog poglavlja kritički se izlaže konkretan policy problem u odgovarajućem kontekstu pravne regulative i strateških dokumenata. Kritičku evaluaciju zatim slijede preporuke javnih politika što je ujedno i najveća vrijednost knjige jer ona sintentizira analitički uvid sa potrebnim policy mjerama.

Autori smatraju da je nadolazeće članstvo u EU snažan poticaj reformi u području regionalnog razvoja i politike zaštite okoliša. Ove dvije politike su više-dimenzionalne te zahtijevaju koordinaciju različitih dionika na horizontalnoj i vertikalnoj razini. Stoga je razvoj ljudskih resursa koji će osigurati transfer znanja i know-how faktora sa EU razine ključan.

Proces učenja se mora implementirati simultano na svim razinama vlasti, od nacionalne do lokalne i između različitih sektora; akademske zajednice, poslovnih krugova i javne uprave.

Samo će zajednički napori rezultirati sinergijom, a u toj fazi se naročiti napori moraju uložiti u fazi monitoringa jer ona omogućuje zadovoljavajuću evaluaciju politika i nužan feed-back sa svrhom njezinih poboljšavanja.

Knjiga predstavlja nezaobilazan doprinos istraživanju i kreiranju javnih politika na području zaštite okoliša i regionalnog razvoj u Hrvatskoj. Željeni cilj je osigurati održivi razvoj, potaknuti kompetitivnost, uspješno realizirati regionalni razvojni potencijal i zaštititi prirodni okoliš.

Također, knjiga ima snažnu obrazovnu vrijednost jer širi znanje i podiže javnu svijest o temama koje do sada nisu bile prikladno znanstveno obrađene i čija vrijednost nije bila implementirana u javnim politikama. Knjiga se stoga preporučuje kreatorima javnih politika, javnim službenicima, poduzetnicima, znanstvenicima i aktivistima u nevladinom sektoru kako bi se pripremili za pitanja koja će se uskoro naći na top policy agendi u Hrvatskoj. 

Posebni doprinos, pogled iz jednog drugog okruženja o području zaštite okoliša i regionalnog razvoja, dali su i stručnjaci iz Ruske Federacija s Akademije znanosti, društvenih tehnologija i lokalne samouprave iz Moskve i Instituta kulture Belgoroda.