naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Zajednička inicijativa za borbu protiv neurodegenerativnih bolesti

Europska komisija poduprijet će s dva milijuna eura zajedničku europsku inicijativu borbe protiv neurodegenerativnih bolesti, kao što su Alzheimerova i Parkinsonova bolest. 

'Boljim istraživanjima i izbjegavanjem preklapanja u radu, zajednička inicijativa povećat će izglede za realni napredak u prevenciji i tretmanu tih bolesti. Naučene lekcije bit će potom iskorištene za pomoć u drugim područjima', rekla je povjerenica za istraživanje, inovacije i znanost Maire Geoghegan-Quinn. 

Radi se o prvoj zajedničkoj programskoj inicijativi EU-a, osmišljenoj da bi se Europa ujedinjeno suočila s bolestima s kojim se ne mogu boriti same zemlje članice. 

Demografske promjene znače i da će biti potrebna nova rješenja za borbu protiv bolesti koje su povezane sa starenjem. Starenje stanovništva u Europi predstavlja ozbiljni ekonomski izazov ali i mogućnost za nove proizvode i usluge, smatra Geoghegan-Quinn. 

Trenutno 16 posto europske populacije ima više od 65 godina, a ta bi brojka mogla narasti na 25 posto do 2030.  

Ovoga tjedna sastali su se i znanstvenici iz svih dijelova Europe u Švedskoj kako bi razgovarali o toj novoj paneuropskoj strategiji borbe protiv Alzheimerove i Parkinsonove bolesti. 

 

Više o tome:

Europska komisija: The European Commission welcomes the first EU ‘Joint Programming Initiative’ to boost research on Alzheimer’s and other neurodegenerative diseases