naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Direktive o energetskoj učinkovitosti usklađene s Lisabonskim ugovorom

Države članice EU-a i Europski parlament dogovorili su izmjene dviju ključnih direktiva o energetskoj učinkovitosti kako bi ih uskladili s odredbama Lisabonskog ugovora o delegiranim aktima, koji će biti pod nadzorom europskih zastupnika. 

Dogovor se odnosi na direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada i označavanju energetske učinkovitosti proizvoda. Direktive su dogovorene u studenome prošle godine, no izmjene su bile potrebne zbog stupanja na snagu Lisabonskog ugovora i to u pogledu pravne osnove te odredbi o delegiranim aktima. 

Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada propisuje da sve nove zgrade moraju biti energetski učinkovite do 2021., a nove zgrade u vlasništvu ili najmu javnih vlasti do 2019. 

Direktiva o označavanju energetske učinkovitosti proizvoda proširuje popis proizvoda na koje se odnose postojeći europski zakoni na tom području i to na sve proizvode koji koriste energiju, uključivo primjerice hladnjače ili automate za prodaju napitaka. Osim klasa energetske učinkovitosti od A do G, uvode se još tri klase u sklopu klase A. 

Vijeće EU-a prihvatilo je dogovor prošli tjedan, a Europski bi ga parlament trebao prihvatiti na plenarnoj sjednici u svibnju. 

Glasnogovornica Vijeća rekla je da će odluka biti važna i za druge zakone. 

Lisabonski ugovor propisuje da zastupnici Europskog parlamenta mogu delegirati ovlast Europskoj komisiji da izmijeni ili nadopuni neke elemente europskog zakona. Lisabonski ugovor uvodi delegirane akte kao posebnu kategoriju zakonskih propisa, uz direktive i uredbe. 

Delegiranim aktima ukida se procedura poznata kao komitologija koju je EP smatrao nedemokratskom jer mu je davala vrlo ograničenu ulogu te omogućavala Komisiji da progura važne provedbene mjere bez njegova pristanka. 

Lisabonski ugovor, međutim, Parlamentu priznaje istu važnost kao i Vijeću EU-a jer su delegirani akti pod njegovim nadzorom. 

 

Više o tome:

EurActiv: EU aligns energy-saving laws with Lisbon Treaty rules