naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Komisija želi značajniju ulogu u zaštiti europskih ulaganja u inozemstvu

Europska komisija predložila je da ubuduće u ime svih članica EU-a zastupa i interese njihovih ulagača u sklopu pregovora o trgovini.  

Dosada je uloga EK u pregovorima o inozemnim ulaganjima bila ograničena na zahtjeve za liberalizacijom u pregovorima o trgovini. Članice Europske unije same su pregovarale o zaštiti ulagača u trećim zemljama. 

Promjena će nastupiti 1. prosinca kada na snagu stupa Lisabonski sporazum koji Bruxellesu omogućuje da u ime svih 27 članica EU-a pregovara i o pitanjima vezanim za zaštitu ulagača.  

To će omogućiti EU da proširi, bolje definira i zaštiti konkurentsku poziciju koja je dostupna svim ulagačima u EU, naglasila je Komisija u priopćenju objavljenom u srijedu 7. srpnja.

Najbolja je opcija u neposrednoj budućnosti uključiti pitanja zaštite ulagača u aktualne pregovore o slobodnoj trgovini koji se trenutno vode s Kanadom, Indijom i Signapurom, te s udruženjem Mercosur, kazao je glasnogovornik EK John Clancy. 

Po podacima EK, ulaganja europskih tvrtki u inozemstvu iznosila su u 2008. 3.300 milijardi eura dok su inozemna ulaganja u EU iznosila 2.400 milijardi eura. 

Ta su ulaganja uglavnom bila zaštićena bilateralnim trgovinskim sporazumima, koje su sklapale pojedine članice EU-a i njihovi trgovinski partneri. Komisija procjenjuje da su članice EU-a sklopile oko 1.200 takvih sporazuma. 

Bruxelles želi bolje koordinirati te sporazume i pregovorima izboriti jednake uvjete za sve članice, kao što trenutno čini u pregovorima o trgovinskim pitanjima. 

Taj će proces vjerojatno potrajati a u međuvremenu je Komisija predložila i direktivu kojom bi se jamčilo da će svi važeći bilateralni trgovinski sporazumi vrijediti i nakon stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma, kako bi se ulagačima zajamčila pravna sigurnost. 

Hina