naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Sabor: i državljanima iz EU omogućiti sudjelovanje na lokalnim izborima

Svi saborski klubovi podržali su u utorak 13. srpnja predloženi zakon po kojemu bi i državljani zemalja članica EU s prebivalištem ili privremenim boravištem u Hrvatskoj mogli birati i biti birani na lokalnim izborima u RH.  

Zakonom o pravu državljana drugih država članica EU u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave propisano je aktivno i pasivno biračko pravo državljana članica EU na izborima za općinska i gradska vijeća te županijske skupštine. 

To bi pravo mogli ostvariti po ulasku Hrvatske u EU, pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani, ako najkasnije 30 dana prije održavanja lokalnih izbora podnesu zahtjev za upis u popis birača prema mjestu prebivališta ili privremenog boravišta. 

Goran Beus Richembergh (HNS/HSU) kazao je da Hrvatska još uvijek ne može govoriti o nekom masovnijem dolasku državljana članica EU, da ju je zaobišao val poslovnih ljudi iz Europe, ali da po ulasku u EU može očekivati val ljudi koji će u Hrvatskoj potražiti mjesto ugodno za život, uz želju da participiraju u svojoj lokalnoj sredini. 

Zanima ga po kojem će se zakonu, onom o strancima ili onom koji uređuje biračka prava, regulirati privremeni boravak tih ljudi, budući da Zakon o strancima definira privremeni boravak kao onaj dulji od 30 dana, a zakon o lokalnim izborima traži da se može kandidirati samo onaj koji u lokalnoj sredini boravi najmanje šest mjeseci. 

Predloženi zakon podržao je i Ivo Grbić u ime HDZ-a, napominjući da se zakon usklađuje s nedavno promijenjenim Ustavom te s pravnom stečevinom EU. 

Potporu zastupnika u raspravi je dobio i prijedlog novoga Zakona o zaštiti od požara, koji uvodi niz novina u uređenju tog područja u sustavu prostornog uređenja i gradnje. 

Zakonom se propisuju prostorni uvjeti zaštite od požara o kojima treba voditi računa pri donošenju dokumenata prostornog uređenja na državnoj i lokalnoj razini. 

Propisana je obveza izrade elaborata zaštite od požara za zahtjevne građevine, koji predstavlja podlogu za izradu podataka za projektiranje mjera zaštite od požara sadržanih u glavnom projektu kao sastavnom dijelu potvrde glavnog projekta, te građevinske dozvole odnosno rješenja za građenje prema propisima kojima se uređuje područje građenja. 

Glavni projekt građevine podlijegao bi provjeri tehničkog rješenja iz zaštite od požara od strane jednog ili više ovlaštenih revidenata čime se jamči potpuna usklađenost s propisima iz područja zaštite od požara u fazi projektiranja.  

Predloženim zakonom regulirano je da ministar unutarnjih poslova pravilnikom propisuje mjere zaštite od požara prilikom građenja koje se obavlja sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje gradnje.  

Zakonom se uvodi pojmovnik zaštite od požara, obveza donošenja nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite od požara, a jača se i uloga inspektora na način da bi mogli izricati zabranu korištenja objekta koji ne zadovoljava protupožarne uvjete.

Potporu su dobile i izmjene Zakona o mjenici kojima se slijepoj osobi omogućuje da kao i svaka druga osoba potpiše mjenicu bez ovjere.

Hina