naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Komisija predlaže više automatizma u kažnjavanju za financijsku nedisciplinu

Europska komisija je u srijedu 29. rujna objavila paket zakonodavnih prijedloga koji predviđaju mogućnost lakšeg kažnjavanja zemalja članica koje budu kršile odredbe o financijskoj disciplini.  

Jedan od prijedloga jest da zemlje koje troše iznad svojih mogućnosti moraju položiti 0,2 posto svog bruto domaćeg proizvoda. Položeni iznos bi im se vratio kad riješe taj problem, a ako ne poštuju preporuke Komisije za izlazak iz proračunskog manjka, taj bi se iznos oduzeo i pretvorio u kaznu. 

Kako bi se izbjegla politička arbitrarnost i uvelo više automatizma u kažnjavanju nediscipliniranih zemalja, EK predlaže da se odluke o tome donose tzv. obrnutom kvalificiranom većinom. To znači da bi se prijedlog o kažnjavanju neke zemlje smatrao prihvaćenim osim u slučaju da ga odbace zemlje članice kvalificiranom većinom. 

Komisija predlaže da se više pozornosti posveti dugovima zemalja članica. Odredbe pakta o stabilnosti eura predviđaju sankcije protiv zemalja čiji proračunski manjak prelazi tri posto BDP-a, a dug 60 posto. Do sada se veća pozornost posvećivala proračunskom manjku, a sada EK predlaže da se ista pozornost dade i kriteriju duga. 

Sljedeća novost koju EK predlaže odnosi se na mjerenje konkurentnosti zemalja članica na temelju kriterija o kojima se treba dogovoriti.  

Konkuretnost bi se ocjenjivala jednom na godinu na temelju određenih indikatora, a one članice koje ne budu slijedile preporuke o rješavanju pitanja konkurentnosti, odnosno koje prati makroekonomska neravnoteža, bile bi kažnjene s 0,1 posto svoga BDP-a.

Predsjednik EK-a Jose Manuel Barroso izjavio je na konferenciji za novinare da je ovaj zakonodavni paket najveći korak od uvođenja eura. 

'Kad ovi prijedlozi budu prihvaćeni, značit će najveću promjenu u načinu na koji se upravlja gospodarstvima u Europskoj uniji, posebice u eurozoni', rekao je Barroso. 

Barroso ističe da ti prijedlozi jačaju preventivne mehanizme, koji bi na vrijeme trebali onemogućiti izbijanje krize. 'Poruka je jasna: želimo povući ručnu kočnicu prije nego kola krenu nizbrdo', rekao je. 

Barroso upozorava da javni dug ugrožava osnovne funkcije države. 'Novac koji dajete za otplatu duga ne može biti iskorišten za obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, mirovine. Velik javni dug onemogućuje trošenje javnog novca tamo gdje je doista potrebno', rekao je Barroso. 

'Mjere koje predlažemo nisu lekcija EK-a zemljama članicama. Riječ je o tome da se izbjegnu situacije u kojima zemlje članice moraju kažnjavati svoje građane. Ovi prijedlozi možda nisu popularni u svim zemljama članicama, ali uloga je EK-a da osigura kako građani ne bi danas plaćali poreze od čega će im sutra malo ili ništa od toga biti vraćeno', rekao je predsjednik EK-a. 

Dio zemalja, među kojima je i Francuska, zagovara manje automatizma u kažnjavanju nediscipliniranih članica.(Hina) 

 

Više o tome:

  • Europska komisija: EU economic governance: the Commission delivers a comprehensive package of legislative measures
  • EurActiv: EU unveils new budget discipline rules