naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Vijeće za smanjivanje proračuna u 2012.

Vijeće Europske unije je, 25. srpnja 2011., usvojilo stajalište o proračunu Europske unije za 2012. godinu. Vijeće je uzelo u obzir tešku ekonomsku situaciju u mnogim državama EU -a koje su provele ozbiljne mjere štednje.

Vijeće smanjuje povećanje troškova koje je predložila Komisija s 4,9% na 2,02% u usporedbi s 2011. godinom. Uz očekivanu stopu inflacije od 2%, to znači da će proračun realno biti zamrznut. Nakon temeljitog proučavanja provedbe prethodnih proračuna, Vijeće je smanjilo isplate u ukupnom iznosu od 3.65 milijardi eura.

Unatoč ovom strožem pristupu, Vijeće pridaje veliku pažnju financiranju prioriteta EU-a, kao što su mjere za borbu protiv učinaka krize, promicanje povećanja broja radnih mjesta i rasta, kao i ruralni razvoj.

Kako bi i samo postavilo dobar primjer, Vijeće želi ograničiti povećanja ukupnog administrativnog troška u EU-u (zgrade, održavanje, sastanci, plaće) na 0,5%. Istovremeno, Vijeće želi srezati svoje administrativne troškove za 5,45% u odnosu na sadašnju financijsku godinu. Ukupni administrativni troškovi EU-a predstavljaju otprilike 6% ukupnog proračuna EU-a.

Stajalište Vijeća poslužit će i kao mandat poljskom predsjedništvu za pregovaranje s Europskim parlamentom. Očekuje se da će Parlament prihvatiti svoje stajalište do kraja listopada. Ukoliko Parlament ne bude mogao prihvatiti stajalište Vijeća, postupak mirenja u trajanju od tri tjedna započet će 1. studenog.

Više o tome: