naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Solarna energija u EU konkurentna do 2020.

Solarna energija u Europi mogla bi biti konkurentna do kraja desetljeća, objavilo je prošli tjedan najveće svjetsko udruženje za solarnu energiju.  

Unatoč velikim obećanjima, solarna energija trenutačno osigurava manje od jedan posto energije prodane u svijetu, uglavnom zbog svoje nestalne prirode i intenziteta.  

Energija sunca postat će atraktivna kada cijenom bude mogla konkurirati konvencionalnim izvorima energije poput fosilnih goriva. 

Fotovoltažna industrija i dalje ovisi o vladinim potporama, poticajima proizvođačima koji se potom prenose na račune potrošača. 

Zbog krize, vlade smanjuju te potpore kako bi prisilile industriju da brže smanji troškove, no to je nanijelo štetu solarnim kompanijama uključivo njemački Conergy, Q-Cells i Solon. 

Na osnovi istraživanja pet najvećih solarnih tržišta, Njemačke, Italije, Francuske, Španjolske i Velike Britanije, Europsko udruženje fotovoltažne industrije (EPIA) smatra da bi konkurentnost mogla biti ostvarena do 2020., a u nekim područjima i prije. 

'Cijena proizvodnje fotovoltažne energije u Europi mogla bi se smanjiti s raspona od 0,16 do 0,35 eura po kWh 2010. na raspon od 0,08 do 0,18 eura po kWh 2020., ovisno o veličini sustava i razini Sunčeva zračenja', navodi EPIA. 

EPIA smatra da bi konkurentnost u nekim zemljama poput Italije mogla biti postignuta za dvije do tri godine, ovisno o veličini i prirodi industrije. 

'Uz pravu politiku i tržišne uvjete, fotovoltažna konkurentnost na nekim tržištima može biti postignuta već 2013., a do 2020. proširiti se na različitim segmentima tržišta širom kontinenta', kaže se u izvješću. 

EU planira do 2020. povećati udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji na 20 posto. Njemačka do 2020. želi povećati taj udio na 35 posto. 

Hina