naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Poboljšan Schengenski informacijski sustav

Schengenskim sporazumom, koji je potpisan 1985., stvoren je savez određenih zemalja članica Europske unije (Belgija, Francuska, Luksemburg, Nizozemska i Njemačka) koje su uklonile sve granične kontrole na kopnu, moru i u zrakoplovnim lukama kako bi potaknule slobodu kretanja i stvorile zajedničku viznu politiku. Sustav ima dva osnovna cilja: jačanje granične kontrole radi bolje unutarnje sigurnosti država članica i povećanje učinkovitosti kontrole na vanjskim granicama radi bržeg kretanja građana i robe između EU i trećih država.

Sporazum je zajedno s provedbenom Konvencijom pridodan Ugovoru iz Amsterdama i čini sastavni dio pravne stečevine Zajednice. Od 2000. godine deset država EU (Austrija, Belgija, Francuska, Grčka, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Portugal i Španjolska) primjenjuju sve schengenske odredbe, dok su se Danska, Finska, Švedska te Island i Norveška priključile naknadno. Švicarski građani odlučili su u svibnju 2005. ući u schengenski sustav Europske unije. Švicarska je u pregovorima uspjela osigurati da s Unijom ne mora razmjenjivati informacije o plaćanju poreza svojih građana jer bi to ugrozilo institut bankarske tajne.

Schengenskim sporazumom utemeljen je i Schengenski informacijski sustav (SlS), baza podataka koju dijele policije zemalja uključenih u Sporazum. SIS je počeo raditi 1995. godine. Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo, iako ne sudjeluju u svim aspektima Schengenskog sporazuma, sudjeluju u onom dijelu koji se tiče suradnje policijskih snaga i sudske suradnje. SIS je dakle zajednički informacijski sustav koji omogućuje suradnju među organima država članica u obliku razmjene podataka, a radi provedbe mnogih zajedničkih politika i uspostave područja bez unutarnje granične kontrole. Uz postojanje autmatskog sustava ispitivanja, organima vlasti omogućeno je dobivanje informacija koje se odnose na osobe i predmete, a koriste se u policijskoj i pravosudnoj suradnji ili za kontrolu osoba, vanjskih granica ili državnih teritorija, ili pak za izdavanje viza i boravišnih dozvola.

Deset država kandidatkinja srednje i istočne Europe nisu još postale članice Schengenskog prostora i tek moraju postići visoku razinu kontrole granica. Vijeće ministara EU odlučit će - za svaku novu državu posebno - o ukidanju "unutarnjih granica" između današnjih članica Schengena i nove članice. Da bi se schengenski sustav mogao proširiti, nove države članice morat će se dakle povezati u schengenski informacijski sustav. Predviđa se da će od 2004. do 2006. nove zemlje članice izdvojiti oko 205 milijuna eura za poboljšanje kontrole na granicama. Kad baza podataka bude dostupna svim najvećim graničnim prelazima, što se očekuje tek nakon 2006. godine, nove će se članice moći uključiti u SIS.

Druga generacija Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) predložena je upravo zato da se nove članice mogu priključiti sustavu i Schengenskom prostoru. Predviđa se da će SIS II pridonijeti sigurnosti i učinkovitijoj uporabi te da će iskoristiti najnovija tehnološka otkrića. Zbog toga je trebalo donijeti nov pravni okvir, koji potanko propisuje kako će se surađivati. Budući da SIS II pokriva mnogo područja, Komisija je pripremila tri prijedloga zakonskih odredaba. SIS II će, u usporedbi s dosadašnjim sustavom, bolje usklađivati sustav razmjene informacija o građanima trećih država kojima treba odbiti mogućnost ulaska na teritorij država povezanih schengenskim sporazumom. SIS II će također sadržavati središnju bazu europskih uhidbenih naloga te informacija o izručenju. Poboljšani informacijski sustav ponudit će mogućnost pohrane biometričkih podataka (otisaka pristiju i fotografija) kao i mogućnost povezivanja uzbuna odaslanih iz različitih izvora. Prednost SIS-a II trebala bi se vidjeti i u boljoj zaštiti osobnih jer predviđa bolja pravila o zaštiti podataka.
(Autor: Antonija Petričušić, Euroscope 79, listopad 2005.)