naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Agencija za temeljna prava

Osnutak i sjedište

Temeljna ljudska prava nužna su za izgradnju stabilnih društava, koja postoje uz pomoć učinkovitih političkih institucija i pravosuđa. Europska unija nastoji biti jamac tih vrijednosti i istodobno davati primjer drugim državama u zaštiti ljudskih prava. Budući da građani Unije zahtijevaju konkretno djelovanje u tom području i na razini Unije, Europska komisija ocijenila je da treba osnovati primjerenu instituciju i osigurati sredstva za zaštitu i promicanje temeljnih prava.

Komisija je stoga 30. lipnja usvojila prijedlog Uredbe za osnutak Agencije Europske unije za temeljna prava (Proposal for a Council Regulation establishing a European Union Agency for Fundamental Rights, COM(2005)280 final). Budući da se zaštita i promicanje temeljnih ljudskih prava ubrajaju među glavne ciljeve politike Unije, osnutak Agencije izniman je prinos njihovu ostvarenju. Prijedlog je iznesen je nakon što su u prosincu 2004. državnici zemalja članica na sastanku na vrhu odlučili proširiti mandat Centra Europske unije za nadgledanje rasizma i ksenofobije sa sjedištem u Beču i predložili da Centar preraste u agenciju EU. Europski je parlament također podupro osnutak Agencije.

Djelokrug i način rada

Agencija će biti nezavisan centar stručnosti u području temeljnih ljudskih prava, koji će djelovati putem prikupljanja informacija, njihove analize i povezivanja sa srodnim institucijama (što na razini Europske unije nije do sada postojalo). Bit će i savjetodavno tijelo institucijama Unije i državama članicama u pitanju pripreme i primjene odredaba o zaštiti ljudskih prava u Europskoj uniji. Na primjer, kada se bude pripremala politika ili nov zakon Unije u području borbe protiv trgovine ljudima, Agencija će institucijama Unije pripremiti podatke za donošenje zakona i mjera.

Preobrazba europskoga Centra za nadgledanje racizma i ksenofobije u Agenciju za temeljna prava ne podrazumijeva da će se manje pozornosti posvećivati borbi protiv rasizma i ksenofobije, to više jer je ta pojava sve češća u državama članicama. Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (European Monitoring Centre on Rasism and Xenofobia – EUMC) osnovan je 1997. godine sa sjedištem u Beču. Osnovni je zadatak EUMC-a pružati objektivne, pouzdane i usporedive informacije tijelima Zajednice i državama članicama o fenomenu rasizma, ksenofobije, islamofobije i antisemitizma na razini Unije radi donošenja odgovarajućih mjera i poduzimanja konkretnih koraka protiv rasizma i ksenofobije.

Ciljevi Agencije

Agencija bi, dakle, trebala postati djelotvoran jamac zaštite ljudskih prava u svim politikama koje provodi Unija. Ne bi trebalo biti preklapanja djelatnosti s Vijećem Europe, međunarodnom organizacijom koja u svojem mandatu ima zaštitu ljudskih prava čovjeka još od osnutka 1950. te je stoga najvjerodostojnija nadnacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava u Europi. Agencija za temeljna prava težit će komplementarnosti u pogledu mandata i djelovanja Vijeća Europe i nastojat će graditi bliske suradničke odnose.

Prijedlogom za osnutak Agencije za temeljna prava Europska komisija počinje provoditi prvi od deset prioriteta nedavno usvojenoga Haaškoga programa, petogodišnjeg programa suradnje zemalja članica u pravosuđu i unutarnjim poslovima s ciljem razvijanja suradnje na području sigurnosti, slobode i pravde. Program je izglasan u studenome 2004. godine i definira mjere koje treba provesti u području slobode, sigurnosti i pravde do 2010.

Ustrojstvo Agencije

Agencija će naslijediti organizacijsku strukturu Europskoga nadzornog centra za rasizam i ksenofobiju. Centar čine: Upravni odbor, Izvršni odbor i direktor. U Upravnom odboru sjedi po jedan predstavnik svake države članice te po jedan član Parlamenta, Vijeća i Komisije. Svaki ima po jednog zamjenika. Biraju se na mandat od tri godine, koji se može obnoviti jedanput. Upravni odbor donosi odluke dvotrećinskom većinom, a svaki predstavnik ima jedan glas.
(Autor: Antonija Petričušić, Euroscope 79, listopad 2005.)