naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Lisabonska strategija – novi koraci

Europska komisija odlučila je da 2006. bude godina u kojoj će se promicati mobilnost radnika. Iz ciljeva Lisabonske strategije lako je zaključiti da su zemljopisna i profesionalna mobilnost radnika važni instrumenti za njihovo postizanje. Osim toga, sloboda kretanja radnika jedno je od temeljnih načela Europske unije i jedna od četiri slobode unutarnjeg tržišta. Budući da ocjenjuje kako zajamčena sloboda kretanja radnika i stručnjaka iz EU nije posve iskorištena, Komisija če promovirati slobodu kretanja u Europskoj godini mobilnosti radnika.

Namjera je Komisije u 2006. godini povećati osviještenost o koristi od, s jedne strane, promjena mjesta boravišta radi zaposlenja u drugoj državi članici, a s druge od promjene zanimanja. Bit će to prva godina u kojoj će se sustavno poticati prostornu i profesionalnu pokretljivost na razini cijele Unije. Unija je već pokrenula inicijative za stvaranje okružja koje će poticati mobilnost radnika kada je 2002, godine donijela Akcijski plan za vještine i mobilnost (Action plan on skills and mobility), koji bi se trebao dovršiti ove godine.

Važnost kretanja radnika istaknuta je i u Smjernicama o zapošljavanju 2005-2008. godine (Employment guidelines 2005-2008), koje su ministri financija članica Europske unije usvojili 12. srpnja ove godine. Uz preporuke o konkretnim prioritetima, smjernice obuhvaćaju opsežnu strategiju makroekonomskih i mikroekonomskih mjera te mjera za poticanje zapošljavanja kako bi se preokrenuo trend slabog rasta i nedovoljnog otvaranja radnih mjesta u Europi. Smjernice za zapošljavanje odnose se, među ostalim, na ostvarivanje pune zaposlenosti, poboljšanje kvalitete i produktivnosti rada i jačanje društvene i teritorijalne kohezije, usklađivanje radnih obveza sa životnim ciklusom radnika, poticanje zapošljavanja hendikepiranih i radno neaktivnih skupina građana te na bolje pokrivanje potreba na tržištu.

Među zemljama članicama Unije najnižu stopu nezaposlenosti bilježe Irska (4,2%), Austrija (4,6%), Luksemburga (4,7%) i Velika Britanija (4,6% u ožujku) te Danska (4,9% u travnju). Najviše stope bilježe Poljska (17,8%), Slovačka (15,5%), Grčka (10,2% u prosincu), Španjolska (9,9%) i Francuska (9,8%). Sve članice dužne su na temelju Smjernica o zapošljavanju do 15. listopada donijeti vlastite programe reformi, a potom svake jeseni izvješćivati o tome kako ih provode..

Europska komisija predstavila je 20. srpnja ove godine opsežan plan mjera za poticanje rasta i zapošljavanja putem promicanja znanja i inovacija. Na sastanku Europskoga vijeća 22. i 23. ožujka, na kojem je glavna tema bila provedba Lisabonske strategije, odlučeno je da okosnice provedbe Strategije budu poticanje znanja i inovacija kao pokretača održivog rasta, stvaranje poticajne klime za ulaganje i zaposlenost te promatranje rasta i zapošljavanja kao elemenata za postizanje socijalne kohezije.

Čineći korak dalje k ostvarenju zacrtanih ciljeva, Europska je komisija predstavljenim mjerama istaknula osam ključnih točaka za ostvarivanje ciljeva Lisabonske strategije. U budućnosti će Komisija poticati potporu znanju i inovacijama u Europi, kao i reformu sustava državne pomoći. Komisija planira poboljšati i pojednostavniti regulatorni okvir za poslovanje tvrtki. Da bi se lisabonski zadaci obavili trebalo bi dovršiti stvaranje jedinstvenoga europskog tržišta usluga, ali i sklopiti sporazume o liberalizaciji svjetske trgovine. I dalje treba nastojati uklanjati sve zapreke slobodnom protoku ljudi, radne snage i znanstvenika. Konačno, Komisija predlaže da se utvrdi jedinstven pristup pitanju ekonomskih migracija i zemljama članicama pruži potpora kako bi se što bolje nosile sa socijalnim posljedicama restrukturiranja gospodarstva.

(Autor: Antonija Petričušić, Euroscope 79, listopad 2005)