naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Zelena knjiga o financijskim uslugama

U svibnju je Europska komisija objavila Zelenu knjigu o financijskim uslugama. U dokumentu se razmatraju mogućnosti daljnje integracije financijskog tržišta EU. Usredotočen je na provedbu pravila usvojenih u sklopu Akcijskoga plana za financijske usluge (Financial Services Action Plan, FSAP) i na mogućnosti poboljšanja pristupa financijskim uslugama u drugim državama i upravljanju imovinom.

Zelenom knjigom Komisija predstavlja preliminarne prioritete politike financijskih usluga do 2010. godine:

- konsolidacija napretka prema uspostavi europskoga financijskog tržišta i uklanjanje preostalih velikih zapreka
- razvoj tržišta i omogućivanje kretanja kapitala i usluga uz najmanji mogući trošak na području EU
- provedba i primjena postojećih pravila, analiza prijedloga novih te jačanje provedbenih pravila

U integraciji financijskih usluga postignut je znatan napredak - usvojeni su nužni propisi i praksa je djelomično usklađena. U idućem razdoblju (2005.- 2010.) težište bi trebalo postaviti na provedbu postojećih pravila. Komisija se zalaže za pristup u tri faze: prva podrazumijeva učinkovito prenošenje pravila EU u nacionalne propise, druga predviđa dosljednu provedbu i nadzor odgovarajućih tijela, a treća kontinuirano ex post vrednovanje. Nove inicijative predložene su za nekoliko područja. Tijekom ljeta predviđeno je objavljivanje posebnih zelenih knjiga o hipotekarnim kreditima i o upravljanju imovinom, koja bi trebala omogućiti poboljšanje industrije investicijskih fondova.

Predložene su nove inicijative vezane za upravljanje imovinom i financijske usluge za krajnje korisnike. Komisija predlaže lakše korištenje bankovnih računa u različitim državama članicama te uklanjanje barijera tako da krajnji korisnici mogu izabrati hipotekarni kredit, osiguranje, mirovinsko osiguranje i druge financijske usluge u bilo kojoj državi članici. Da bi to bilo moguće, regulativa u državama članicama morala bi se ujednačiti i utjecati na stvaranje parametara na globalnom financijskom tržištu koje se uspostavlja.

Osim taksativno nabrojenih novih inicijativa, Komisija vrlo ograničeno predviđa usvajanje novih propisa. U sljedećih 12 mjeseci predviđa dovršetak započetih propisa, a kasnije i usvajanje direktive o financijskim uslugama nakon transakcija (clearing and settlement), novi okvir za osiguranje solventnosti i nov prijedlog o plaćanjima.

Javna rasprava o Zelenoj knjizi otvorena je do 1. kolovoza 2005. Očekuje se da će program razvoja politike financijskih usluga biti predstavljen u studenom 2005. Od javne rasprave očekuje se prvenstveno vrednovanje predloženih prioriteta i ocjena pristupa.
(Autor: Anamaria Boromisa, Euroscope 78, lipanj 2005.)