naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Hrvatska u novoj Energetskoj zajednici

U Bruxellesu je 22. ožujka 2005. parafiran Ugovor o energetskoj zajednici, čije se potpisivanje očekuje tijekom ljeta. Primjena pravila EU o uspostavi jedinstvenog tržišta električne energije i plina proširuje se na područje jugoistočne Europe. Primjena Ugovora trebala bi olakšati integracija energetskog tržišta u Uniji, osigurati poticajne uvjete za investicije te pridonijeti razvoju regionalne suradnje.

Ugovor o energetskoj zajednici temelji se na Atenskim memorandumima iz 2001. i 2002. godine, kojima su zemlje regije preuzele političku obvezu uspostave regionalnog energetskog tržišta i usklađivanja s EU. Ugovorom ta načela postaju pravno obvezujuća za stranke ugovora. Predviđene su stranke Ugovora Europska zajednica s jedne strane, a Albanija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Rumunjska, Srbija, UNMIK (Privremena uprava Kosova) i Turska.

Prema Ugovoru, trebalo bi liberalizirati trgovinu energijom u regiji i s Europskom unijom na temelju energetskog acqisa, a u mjeri u kojoj je potrebno i acquisa koji se odnosi na zaštitu okoliša i pravila konkurencije. Provedbu će nadzirati Vijeće ministara, koje donosi političke odluke. Uspostavit će se i stalna grupa na visokoj razini koja će pripremati rad ministarskog vijeća, te regulatorni odbor (koji čine predstavnici nacionalnih regulatora) i forum (predstavnici interesnih skupina) kao savjetodavna tijela. Administrativnu potporu pružat će tajništvo sa sjedištem u Beču.
(Autor:Ana-Maria Boromisa, Euroscope 77, travanj 2005.)