naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Nova poljoprivredna politika

Od 1. siječnja 2005. u deset se država članica primjenjuje nova poljoprivredna politika (Common Agricultural Policy – CAP) u skladu s reformom dogovorenom u lipnju 2003. Glavni je element nove politike subvencioniranje poljoprivrednika neovisno o njihovoj proizvodnji, a u prijelaznom razdoblju do 2007. godine države članice mogu zadržati vezu između proizvodnje i subvencija.
Austrija, Belgija, Danska, Njemačka, Irska, Luksemburg, Portugal, Švedska i Velika Britanija odlučile su od 1. siječnja 2005. početi primjenjivati novi CAP, shemu jedinstvenog plaćanja za poljoprivrednike (Single Payment Scheme – SPS). Preostalih pet „starih članica“ (Finska, Francuska, Grčka, Nizozemska i Španjolska) primjenjivat će SPS od 2006., a Malta i Slovenija od 2007. Preostalih osam novih članica u prijelaznom će razdoblju primjenjivati nešto drugačiju shemu plaćanja. Poljoprivrednici iz tih država dobivat će subvencije čiji se iznos definira po hektaru (Single Area Payment Scheme – SPS), a plaća iz regionalnih financijskih sredstava no i te će države najkasnije 2009. prijeći na SPS.
Iznos subvencije bit će izravno povezan s mjerama koje se provode za zaštitu okoliša, sigurnost hrane, primjenu zdravstvenih standarda za biljke i životinje, kao i s mjerama za dobrobit životinja (tzv. cross-compliance). Uz subvencije, poljoprivrednici će moći koristiti i sredstva koja će se dodjeljivati kroz politiku ruralnog razvoja, a u sklopu tih mjera smanjit će se izravna plaćanja velikim poljoprivrednicima (tzv. modulacija).
Kako bi se osiguralo poštivanje proračunskih okvira definiranih za razdoblje do 2013., uvodi se stroža financijska disciplina.
Provedbu reforme definiraju tri uredbe Komisije.
Prva (br. 796/2004/EC od 21. travnja 2004.) definira detaljna pravila za cross-compliance, modulaciju te upravljanje i nadzor nad sustavom. Odredbe cross-compliance ključne su u reformi CAP-a jer prihodi poljoprivrednika u sklopu SPS-a ovise o njihovu poštivanju javnog zdravlja, dobrobiti životinja, zaštiti okoliša i poštivanju ostalih mjera zaštite okoliša.
Druga (br. 795/2004/EC, od 21. travnja 2004.) određuje iscrpna pravila za provedbu sheme jedinstvenog plaćanja (SPS) definiranu Uredbom Vijeća br. 1782/2003/EC, kojom se utvrđuju zajednička pravila za sheme izravne potpore u sklopu CAP-a i pokreću sheme potpore za poljoprivrednike. Time se omogućuje prelazak sa sustava povezivanja potpore s proizvodnjom, a poljoprivrednicima se osigurava dohodak te omogućuje prijelaz na proizvodnju koja odgovara zahtjevima tržišta. Potpora se i u sklopu tog instrumenta može isplatiti jedino ako se poštuju odredbe cross-compliance. Time se sustav potpora usklađuje i s pravilima WTO-a, tj. one se više ne ubrajaju u potpore koje iskrivljuju trgovinu (tzv. žuta kutija), nego u kategoriju potpora koje ne iskrivljuju trgovinu (tzv. zelena kutija).
 Treća (br. 2237/2003/EC od 23. prosinca 2003.) definira detaljna pravila za primjenu shema potpore definiranih u sklopu Naslova IV. Uredbe Vijeća br. 1782/2003/EC. Time se omogućuje nastavak pružanja potpora za specifične proizvode, npr. premija za životinje (ovce i telad), jer se u tim granama očekuju najveći učinci promjene sustava potpora, tj. ukidanja veze između potpore i iznosa proizvodnje.
Uz reformu poljoprivredne politike, EU provodi i programe ruralnog razvoja te horizontalne mjere. Tako je Europska komisija odobrila 20 informativnih trogodišnjih programa o poljoprivrednim proizvodima koji će se provoditi u 11 država članica. Njihov je ukupni proračun 48,2 milijuna eura, od čega EU pokriva polovinu. Programi su namijenjeni promicanju europskih proizvoda, osobito njihove kvalitete, sigurnosti, poštivanja zaštite okoliša tijekom proizvodnje i slično. EU također financira sudjelovanje na sajmovima, informativne kampanje o podrijetlu proizvoda, zaštićenom geografskom podrijetlu, tradicionalnoj proizvodnji i kvalitetnim vinima kontrolirana podrijetla.
(Autor: Ana Maria Boromisa, Euroscope 76, veljača 2005.)

Više o tome:

  • Europska komisija: Služba za tisak i informiranje: RAPID: New Common Agricultural Policy in place on 1 January 2005, IP/04/1540, 23. 12. 2004.
  • Europska komisija: Opća uprava za poljoprivredu: Reforma Zajedničke poljoprivredne politike