naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Europski parlament protiv liberalizacije lučkih usluga

Pristaše liberalizacije smatraju da liberalizacija lučkih usluga može doprinijeti stvaranju novih radnih mjesta i potaknuti rast. Protivnici liberalizacije zastupaju stajalište da će  time doći do gubitka radnih mjesta i pogoršavanja uvjeta rada.

Socijalisti i zeleni se najviše protive principu "zemlje podrijetla" po kojem bi davatelji usluga potpadali pod zakone zemlje iz koje dolaze, a ne zemlje u kojoj pružaju uslugu. To bi značilo da posada može ukrcavati i iskrcavati teret, što bi, smatraju protivnici liberalizacije, omogućilo radnicima iz trećih zemalja da pružaju jeftinije usluge, i dovelo do gubitka radnih mjesta u EU. Iako desni i liberalni zastupnici imaju većinu u Parlamentu, ta većina nije bila dostatna za podršku ovome prijedlogu.

Usto, protivnici liberalizacije žele smanjiti broj područja na koja se direktiva odnosi kako bi se ograničila liberalizacija javnih usluga kao što su zdravstvo i socijalna sigurnost, obrazovanje ili audiovizualne usluge.

 Više o tome:

  • Odbor za transprot i turizam
  • Rasprava u Europskom parlamentu