naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Jednostavniji programi vanjske suradnje

Europska komisija  je u sklopu reforme vanjskog djelovanja usvojila sedam novih tematskih programa:  o ljudskim pravima i demokraciji, o investiranju u ljude, o okolišu i održivom korištenju prirodnih resursa, uključujući energetiku, o sigurnosti hrane, o ne-državnim čimbenicima razvoja, o migraciji i azilu te suradnji s industrijaliziranim zemljama.

Programi bi se trebali odvijati u razdoblju 2007.-2014., a smanjivanje broja proračunskih linija (s petnaest na sedam) trebalo bi omogućiti veću učinkovitost pomoći.

Ključni cilj programa ljudskih prava i demokracije je ojačati poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda tamo gdje su najviše u opasnosti i dati potporu žrtvama represije te ojačati ulogu civilnog društva u promicanju demokratskih reformi i ljudskih prava.

Program investiranja u ljude predviđa  šest područja djelovanja: zdravlje za sve, znanje i vještine, zapošljavanje i socijalna kohezija, jednakost spolova, djeca i mladi i kultura.

Prijedlog tematskog programa za okoliš i održivo korištenje prirodnih resursa, uključujući energiju, dio je europskog odgovora na pojačani globalni pritisak glede zaštite okoliša i na potrebu za održivim izvorima energije.

Cilj tematskog programa sigurnosti hrane jest smanjiti siromaštvo i glad.

Tematski program ne-državnih čimbenika u razvoju namijenjen je inicijativama organizacija civilnog društva aktivnim u razvoju te lokalnim vlastima.

Što se tiče migracija i azila, program je osmišljen kako bi pomogao trećim zemljama u području migracija i azila kroz integrirani, koherentni i uravnoteženi pristup.

Više o tome:

  • Komisija: Jednostavniji programi suradnje