naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Godišnji izvještaj o provedbi Lisabonske strategije: S riječi na djela

Predsjednik Europske komisije Barosso predstavio je godišnji izvještaj o napretku provedbe Lisabonske strategije.

Izvještaj sadrži analizu nacionalnih programa reforme, njihovih jakosti  i slabosti te prijedlog mjera na nacionalnoj i na razini EU za rješavanje identificiranih slabosti. Utvrđena su četiri prioritetna područja: investiranje u obrazovanje, istraživanje i inovacije; deblokada malih i srednjih poduzeća, zapošljavanje i sigurna i održiva opskrba energijom.

Ključni ciljevi i mjere po područjima obuhvaćaju:

1. Investiranje u obrazovanje, istraživanje i inovacije

-  povećanje ulaganja u više stupnjeve obrazovanja na 2% BDP-a do 2010. godine sa sadašnjih 1,28 ;

- definiranje nacionalnih ciljeve za investiranje u istraživanja i razvoj do 2010;

- veći dio državne pomoći (25%) i sredstava iz strukturnih fondova usmjeriti na istraživanje i razvoj;

- Europski institut za tehnologiju osnovati do kraja 2007. godine.

2. Deblokiranje malih i srednjih poduzeća

- uspostaviti "one-stop-shop“ u svim članicama do 2007. godine;

-prepoloviti prosječno vrijeme za osnivanje tvrtke do kraja 2007., osnivanje tvrtke u konačnici treba trajati najduže
 tjedan dana;

- obrazovanje za poduzetništvo uvrstiti u curriculum za sve učenike;

- uspostaviti sustav za mjerenje administrativnog tereta u svim članicama;

- ukinuti obvezu obavještavanja o pojedinim kategorijama državne pomoći.

3. Zapošljavanje

- pristup zapošljavanju prilagoditi životnoj dobi građana;

- mladima neposredno po završetku školovanja ponuditi posao, staž ili dodatnu izobrazba u roku od šest mjeseci do
  kraja 2007. i u roku od 100 dana do 2010;

- provesti mjere za osiguranje kvalitetne i pristupačne brige za djece radi promicanja ravnopravnosti spolova i
  omogućavanja ravnoteže između obiteljskih i profesionalnih zadaća;

- primijeniti koncept aktivnog starenja - osigurati izobrazbu za starije od 45 godina i financijske poticaje za duži radni
  vijek i rad u nepunom radnom vremenu;

 - Komisija će do kraja 2007. organizirati posebni socijalni summit i predstaviti izvještaj o ravnoteži između fleksibilnosti i sigurnosti radnog mjesta ( (“flexicurity”).

4. Učinkovita, sigurna i održiva energija

- odgovoriti izazovima koje sa sobom donosi rast cijena nafte i plina uz ostvarivanje ekoloških ciljeva;

- bolja koordinacija između elektroenergetskih i plinskih sustava, bolja regulacija energetskih tržišta i više konkurencije;

- više poreznih i ostalih poticaja za promicanje održive potrošnje energije i istraživanja o energetskoj učinkovitosti, čistim i obnovljivim izvorima;

- usklađivanje pregovaračkih stavova svih država članica prema dobavljačima;

- objava Zelene knjige s detaljnim prijedlozima proljeće 2006. godine.

 

Više o tome:

 • Puni tekst Izvještaja
 • Svi nacionalni programi reforme
 • Pririkaz analize nacionalnog programa Velike Britanije za rast i zapošljavanje , MEMO/06/48
 • Prikaz analize Slovačkog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/47     
 • Prikaz analize Slovenskog nacionalnog programa za rast i zapošljavanje,  MEMO/06/46  
 • Prikaz analize Švedskog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/45    
 • Prikaz analize Portugalskog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/44    
 • Prikaz analize Poljskog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/43    
 • Prikaz analize Danskog programa za rast i zapošljavanje , MEMO/06/42   
 • Prikaz analize Malteškog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/41    
 • Prikaz analize Latvijskog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/40    
 • Prikaz analize Litvanskog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/39    
 • Prikaz analize Talijanskog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/38    
 • Prikaz analize Irskog programa za rast i zapošljavanje , MEMO/06/37   
 • Prikaz analize Mađarskog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/36   
 • Prikaz analize Francuskog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/35   
 • Prikaz analize Španjolskog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/33   
 • Prikaz analize Grčkog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/32   
 • Prikaz analize Estonskog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/31   
 • Prikaz analize Danskog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/30    
 • Prikaz analize Njemačkog programa za rast i zapošljavanje , MEMO/06/29   
 • Prikaz analize Češkog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/28   
 • Prikaz analize Ciparskog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/27   
 • Prikaz analize Belgijskog programa  za rast i zapošljavanje, MEMO/06/26     
 • Prikaz analize Austrijskog  nacionalnog programa za rast i zapošljavanje, MEMO/06/25     
 • Prikaz analize Luksemburškog programa za  rast i  zapošljavanje,    MEMO/06/24     
 • Lisabonska strategija: česta pitanja,  MEMO/06/23   
 • Predsjednik Komisije predstavio godišnji izvještaj o napretku provedbe Lisabonske strategije, IP/06/71