naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Zapadni Balkan na putu prema EU

U okviru priprema za sastanak  ministara vanjskih poslova država članica EU i zapadnoga Balkana,  predviđen za 10.-11. ožujka u Salzburgu, Komisija je predložila provedbene mjere za dio strategije za europeizaciju zapadnog Balkana. Mjere uključuju jačanje trgovine, ekonomskog razvoja, slobode kretanja osoba, obrazovanje i istraživanje, regionalnu suradnju i dijalog civilnog društva u zapadnome Balkanu.  

Promicanje stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta na zapadnom Balkanu prioritet je EU. Naime, u idućem se razdoblju očekuje rješavanje različitih pitanja – statusa Kosova,  ustava Bosne i Hercegovine, kao i Srbije i Crne Gore. U tim je okolnostima važno jačati europsku perspektivu regije, budući da takva perspektiva potiče ekonomske i političke reforme.

Radi promicanja trgovine, Komisija podržava brzu uspostavu regionalne zone slobodne trgovine između država zapadnoga Balkana. Dijagonalna kumulacija podrijetla uspostavit će se između EU i država koje su zaključile sporazume o slobodnoj trgovini s EU (tj. Hrvatska i Makedonija), kao prvi korak prije uključivanja regije u paneuropsko-mediteranski sustav (pan-Euro-Med) kumulacije podrijetla. Proces započet u sklopu provedbe Europske povelje za mala poduzeća bit će produžen za tri godine, a Komisija planira osigurati oko 60 mil € tijekom 2006 za nedavno uspostavljen Europski fond za jugoistočnu Europu. U dokumentu se ističe da će se politike EU prema regiji prilagoditi na način da odražavaju i ciljeve Lisabonske agende.

Predlažu se i posebne mjere za postupnu društvenu integraciju zapadnog Balkana EU, što će uključivati promjene viznog režima, povećanje financijske pomoći istraživačima i studentima za putovanja, a od 2007. obnovit će se mnogi od programa i otvoriti za zapadni Balkan, osobito u području obrazovanja i istraživanja.

Nova, regionalna Škola za više obrazovanje u javnoj upravi započet će obrazovne aktivnosti tijekom 2006. godine. Usto, od država zapadnoga Balkana se očekuje da preuzmu inicijativu za regionalnu suradnju, što podrazumijeva prijenos odgovornosti sa Pakta o stabilnosti na tijela u regiji.

Dijalog sa civilnim društvom iz država kandidatkinja (Hrvatska i Makedonija) već je započeo, a proširit će se na cijeli zapadni Balkan. EU se obvezuje osigurati da proklamirane političke prioritete prati odgovarajuća financijska pomoć.

Više o tome:

  • Komisija: Zapadni Balkan na putu prema EU
  • Komisija: Opća uprava Proširenje