naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Postignuta nagodba oko smanjene stope PDV-a

Poljska je 1. veljače 2006. prihvatila nagodbu o smanjenoj stopi PDV-a. Nakon što su to učinile Češka i Cipar 28. siječnja, omogućeno je produženje postojećih aranžmana do kraja 2010. godine.

Postojeća pravila temelje se na dopunama tzv. Šeste direktive o PDV-u, iz 1999. godine kojima se reguliraju niže stope PDV-a radi poticanja zapošljavanja u obrtu.

Postignut politički dogovor omogućuje produžetak sniženih stopa PDV-a za radno intenzivne usluge, tj. države članice mogu odabrati da li će primjenjivati Aneks K Šeste direktive o PDV-u do kraja 2010. godine.

Harmonizacija poreznih stopa između država članica potrebna je radi oporezivanja transakcija između država članica, koje se više ne kontroliraju na graničnim prijelazima.

Komisija mora do lipnja 2007. predstaviti rezultate studije o učincima primjene snižene stope PDV-a na otvaranje radnih mjesta, ekonomski razvoj i unutrašnju trgovinu.