naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Screening- socijalna politika i zapošljavanje

Prva faza analitičkog pregleda usklađenosti hrvatskog zakonodavstva s europskim za poglavlje socijalne politike i zapošljavanja održat će se od 8.- 10. veljače u Bruxellesu.

Prvog dana eksplanatornog screeninga za poglavlje socijalne politike i zapošljavanja predstavnici Europske komisije objasnit će  pravnu stečevinu za područja radnog prava, zaštite zdravlja i  sigurnosti na radu.

Drugog dana screeninga predstavnici Europske komisije govorit će o pravnoj  stečevini za područja socijalnog dijaloga, politike zapošljavanja, Europskog socijalnog fonda i socijalne isključenosti.

Trećeg dana screeninga na dnevnom će redu biti pravna stečevina koja se odnosi na područja anti-diskriminacije i jednakih mogućnosti.

Druga, bilateralna, faza screeninga za poglavlje socijalne politike i zapošljavanja održat će se od 6. do 8. ožujka kada će hrvatski predstavnici prezentirati do sada ostvarenu razinu usklađenosti s pravnom stečevinom u ovom poglavlju.

 

 

Više o tome:

  • Pregovaračka skupina
  • Jutarnji list: Mirovinski sustav i EU: Veće mirovine za deficitarna zanimanja
  • Jutarnji list: EU: i očevi moraju na porodiljni