naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Luksemburški porezni zakoni - državna pomoć ?

Europska komisija pokrenula je formalni postupak utvrđivanja da li su  propisi koji vrijede u Luksemburgu, a omogućavaju holdinzima i financijskim tvrtkama da ne plaćaju korporativne poreze usklađeni s pravilima EU. Komisija smatra da porezna izuzeća mogu predstavljati prikrivenu subvenciju u korist multinacionalnih kompanija sa sjedištem u Luksemburgu, tj. da ugrožavaju konkurenciju i učinkovitost financijskog tržišta.

Europska komisija pokrenula je formalni postupak utvrđivanja da li su  propisi koji vrijede u Luksemburgu, a omogućavaju holdinzima i financijskim tvrtkama da ne plaćaju korporativne poreze usklađeni s pravilima EU. Komisija smatra da porezna izuzeća mogu predstavljati prikrivenu subvenciju u korist multinacionalnih kompanija sa sjedištem u Luksemburgu, tj. da ugrožavaju konkurenciju i učinkovitost financijskog tržišta.

Luksemburški zakon o oporezivanju kompanija ohrabruje multinacionalne kompanije na osnivanje posebnih podružnica za interno financiranje i licenciranje oslobađajući ih plaćanja poreza na zarade, dividende, kamate i naknade.

Formalni postupak Komisija pokreće nakon trogodišnjeg preliminarnog pregleda u okviru postupka suradnje (članak 88 Ugovora o EU) na temelju kojega je predložila postupnu reviziju pravila. Luksemburg je odbio taj prijedlog, pa je Komisija pokrenula istragu s ciljem provjere da li izuzeća predstavljaju državnu pomoć i da li su usklađena s jedinstvenim tržištem.

Više o tome:

  • Europska komisija: Državna pomoć
  • Europska komisija: Oporezivanje: Kodeks ponašanja o oporezivanju