naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Energetika, okoliš, konkurentnost: sutra prvi sastanak nove radne grupe

Kao jedna od mjera proizašla iz obavijesti Komisije o industrijskoj politici iz listopada 2005., uspostavljena je radna grupa na visokoj razini za energetiku, okoliš i konkurentnost. Prvi sastanak grupe, koja će djelovati u iduće dvije godine, održat će se 28. veljače u Briselu.

Cilj grupe je povećati usklađenost između političkih inicijativa i zakonodavnih mjera, te pomoći uspostavu stabilnog i predvidivog regulatornog okvira. Razmatrat će veze između industrijske,energetske i  politike zaštite okoliša kako bi se osiguralo da su inicijative na tim područjima međusobno kompatibilne. Grupa će, primjerice  razmatrati opravdanost shema za emisiju stakleničkih plinova, savjetovati Komisiju pri uspostavi europske energetske politike, osobito mjere potrebne za provedbu Hampton Court agende i Zelene knjige o energetici.

Grupa ima 30 članova, a uključuje članove Komisije za poduzeća i industriju (Günter Verheugen), tržišno natjecanje (Neelie Kroes), energetiku (Andris Piebalgs) i okoliš (Stavros Dimas), ministre (Martin Bartenstein, Austrija, ministar gospodarstva i rada, Michael Glos, Njemačka, ministar gospodarstva i tehnologije, Alan Johnson, Velika Britanija, državni tajnik za trgovinu i industriju, Mauri Pekkarinen, Finska, ministar trgovine i industrije), četiri člana Europskog parlamenta, te predstavnike industrije, nevladinih organizacija koje djeluju na području zaštite okoliša, sindikata i regulatora.

Svaki će član grupe imenovati osobnog predstavnika koji će djelovati u podgrupi. Podgrupa će pripremati rasprave, stajališta, te prijedloge provedbenih mjera. Za specifična pitanja tražit će se mišljenje eksperata, a moguća je i uspostava  ad-hoc grupa. Grupom će zajednički predsjedati članovi Komisije s područja o kojim je na zasjedanju riječ.

Grupa će se baviti sljedećim pitanjima:

  • Funkcioniranje energetskih tržišta, osobito tržišta električne energije i plina;
  • Klimatskim promjenama, osobito shemama trgovine emisijama, mjerama za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, uključujući oporezivanje i uklanjanje subvencija;
  • Provedbom tematske strategije o prevenciji stvaranja otpada i reciklaži, te s tim povezanim propisima;
  • Povećanjem učinkovitosti korištenja izvora;
  • Razvojem i primjenom ekoloških i drugih inovativnih tehnologija;
  • Provedbom načela bolje regulacije.

U analizi svakog od navedenih pitanja uzimat će se u obzir i međunarodni aspekti.