naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Pravo intelektualnog vlasništva – bilateralni screening

U Briselu se 28. 2.  i 1.3. odvija druga faza screeninga za poglavlje pravo intelektualnog vlasništva. Nakon bilateralnog screeninga, tijekom kojega će hrvatski predstavnici upoznati Komisiju sa hrvatskim propisima  i njihovom primjenom, Europska komisija priprema izviješće, na temelju kojeg zemlje članice donose odluku o otvaranju konkretnih pregovora i utvrđuju pregovaračke pozicije.

Hrvatska ima relativno visok stupanj usklađenosti s europskom pravnom stečevinom u poglavlju Pravo intelektulanog vlasništva, ali će morati još puno uraditi na provedbenom planu kao i na jačanju društvene svijesti da je intelektualno vlasništvo jednako bilo kojem drugom obliku vlasništva.

Ekplanatorna faza za ovo poglavlje održana je u prvoj polovici veljače.