naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Sabor – 19. sjednica

Na 19. sjednici Sabora, koja će se održavati svaku srijedu, četvrtak i petak do 24. ožujka 2006., nema Vladinih prijedloga zakona za usklađivanje hrvatskih propisa s pravnom stečevinom Europske zajednice.

Na 18. sjednici usvojen je prijedlog Plana usklađivanja zakonodavstva Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2006. koji predviđa da se u prvom kvartalu 2006. usvoji devet  novih propisa radi usklađivanja s EU. To su:

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti,  

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama,

Zakon o oružju,  

Zakon o poticanju ulaganja,

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata,

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima od posebne državne skrbi,

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara,

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o brdsko planinskim područjima i

Zakon o porezu na dobit.

Za ovu sjednicu Klubovi zastupnika HSS-a i HNS-a predložili su izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit. Radi se o sljedećim točkama dnevnog reda:

23. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT - predlagatelj Klub zastupnika HSS-a, prvo čitanje P.Z. br. 413;

24. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT - Predlagatelj Klub zastupnika HNS-a, prvo čitanje P.Z. br. 407

 

Ukoliko se dnevni red tijekom sjednice ne dopuni tim točkama, dinamika provedbe znatno će kasniti prema Planu.