naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Zelena knjiga o energetici

Komisija je Zelenom knjigom pokrenula raspravu o šest ključnih područja buduće europske energetske politike. Predloženo je dvadesetak konkretnih mjera za ostvarivanje glavnih ciljeva energetske politike: održivog razvoja, konkurentnosti i sigurnosti opskrbe.

Razvoj europske energetske politike dugoročni je cilj EU. U prvoj fazi Komisija predlaže da Parlament i Vijeće redovito analiziraju promjene na strateškim područjima. Time bi se omogućila redovita rasprava o pitanjima energetske politike, te stvaranje akcijskog plana i praćenje napretka u rješavanju pojedinih pitanja. Pitanja energetske politike koja bi se, prema prijedlogu Komisije, mogla rješavati na razini EU uključuju rast potražnje, nestabilnost cijena, povećanje ovisnosti o uvozu i klimatske promjene.

Redovitim Strateškim revizijama energetske politike određivali bi se: prioriteti razvoja infrastrukture koja osigurava sigurnost opskrbe (uključujući plinovode i terminale za ukapljeni prirodni plin) i mjere koje bi omogućile da se ti prioriteti i realiziraju; definirao bi se plan za stvaranje pan-europske energetske zajednice s jedinstvenim regulatornim prostorom; europska politika prema partnerima, uključujući Rusiju kao najvažnijeg dobavljača. Predviđene bi mjere morale omogućiti brzo i koordinirano djelovanje u izvanrednim situacijama.

Uz razvoj energetske politike,  što je dugoročni cilj, Zelena knjiga predviđa i mjere koje bi se mogle provesti u kraćem razdoblju. One su usmjerene na šest ključnih područja.

Prvo je dovršetak jedinstvenog energetskog tržišta. Predložene mjere uključuju europska mrežna pravila, definiranje prioriteta u izgradnji veza između nacionalnih energetskih mreža i regulatorno tijelo na razini EU  kako bi se osigurala ujednačenost pravila za razdvajanje tržišnih od mrežnih (monopolističkih) aktivnosti.

Drugi prioritet je osiguranje solidarnosti između država članica. Među predloženim mjerama uspostava je i Europskog centra za praćenje opskrbe i revizija postojećih pravila o obveznim zalihama nafte i plina kako bi se osiguralo da su dostatne u slučaju prekida opskrbe.

Održiv , učinkovit i raznolik izbor energenata treće je prioritetno područje. Budući da odluke o energentima u pojedinim državama članicama utječu i na sigurnost opskrbe u drugim državama, Strateške revizije energetske politike trebale bi uključivati sve aspekte energetske politike, uključujući analizu prednosti i nedostataka različitih izvora (obnovljivih izvora, ugljena, nuklearne energije). To bi u dužem roku moglo dovesti do definiranja ciljeva na razini EU vezano uz strukturu energetskih izvora.

Četvrto područje uključuje mjere vezane uz globalno zagrijavanje, a predviđa Akcijski plan za energetsku učinkovitost kojeg će Komisija usvojiti tijekom 2006. godine. Njime se predviđa ušteda od 20% energije do 2020. godine, te novi plan korištenja obnovljivih izvora.

Peto prioritetno područje su energetske tehnologije, osobito „čiste“, tj. koje koriste goriva s malim udjelom ugljika.

Konačno, Zelenom se knjigom ističe potreba za zajedničkom vanjskom energetskom politikom.

 

Više o tome: