naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
EK povukla prijedlog liberalizacije lučkih usluga

Europska je komisija povukla prijedlog direktive za liberalizaciju lučkih usluga. Europski je parlament odbio prijedlog u prvom čitanju 17. siječnja 2006. U prethodnim raspravama održanim u Vijeću države članice izrazile su neslaganje s pojedinim odredbama.

Liberalizacija lučkih usluga na razini EU ne može biti ograničena na područja obuhvaćena prijedlogom iz listopada 2004. godine. Ambicija politike prema lukama na razini EU morala bi pomoći lukama da učinkovito odgovore na porast pomorskog prijevoza i rizike zagušivanja kapaciteta luka.

Komisija će ponovno razmotriti pitanje liberalizacije lučkih usluga revidiranom Bijelom knjigom o transportnoj politici krajem travnja 2006. Prije toga pokrenut će se široka rasprava sa zainteresiranim stranama, parlamentom i državama članicama o strateškoj orijentaciji koja će se odraziti u Bijeloj knjizi. Očekuje se da će godišnja konferencija Europske organizacije za luke (European Seaports Organisation -ESPO), koja će se održati 1.i 2. lipnja 2006. u Stockholmu, omogućiti usuglašavanje o pojedinim pitanjima.