naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Infoarena: Lisabonska strategija – iskustva u provedbi i pouke za Hrvatsku

U organizaciji Infoarene održan je u Zagrebu 23. ožujka 2006. Poslovni doručak Kluba Human Resource profesionalaca i prateće industrije. Na temu "Lisabonska strategija – iskustva u provedbi i pouke za Hrvatsku" uvodno predavanje je održala Višnja Samardžija iz Instituta za međunarodne odnose.

Predavanje je održano u vrijeme kada se na proljetnom summitu Vijeća Europske unije čelnici europske dvadeset petorice raspravljaju o postignućima i daljnjim izazovima provedbe Lisabonske agende. Na neka od bitnih pitanja dosadašnje i buduće provedbe  strategije osvrnula se dr. Samardžija, obrazložila koja su polazišta, ciljevi, prioriteti revidirane strategije te naglasila ključna pitanja provedbe, uključujući rast, zapošljavanje, konkurentnost, znanje i inovacije kao pokretače održivog rasta kao i konkretne korake koje u provedbi poduzimaju zemlje članice.

Posebna pažnja posvećena je instrumentima provedbe koje će vrlo skoro u svoju praksu preuzeti i Hrvatska a to je prije svega otvorena metoda koordinacije, opće smjernice gospodarske politike, indikatori napretka, benchmarking i praćenje napretka. Zaključeno je da je približavanje ciljevima  Lisabonske agende komplementarno ispunjavanju kriterija za članstvo iz Kopenhagena te je za Hrvatsku važno već sada raditi na izradi akcijskih planova koji mogu pomoći približavanju Lisabonskim ciljevima.