naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Direktiva o eurovinjeti

Vijeće je kvalificiranom većinom usvojilo direktivu o eurovinjeti te prihvatilo sve amandmane Europskoga parlamenta. Portugalska i malteška delegacija protivile su se prijedlogu, a Estonci, Finci i Grci bili su suzdržani. 

Direktiva utvrđuje pravila izračunavanja cestarine za korištenje transeuropskih cestovnih mreža. Omogućava državama članicama uvoženje cestarina i na prometnicama koje nisu u sastavu transeuropskih mreža, npr. paralelnim prometnicama, radi upravljanja prometom. Usto, države članice mogu odabrati da naplaćuju cestarine samo na nekim dionicama ili da ih uopće ne naplaćuju.

Direktiva će se primjenjivati od 2012. godine na vozila između 3,5 i 12 tona, a omogućava državama članicama da primjene različite visine cestarine ovisno o kategoriji emisije vozila i razini šteta koje uzrokuje na cesti, vremenu u kojem se koristi i utjecaju na gužve. Usto, omogućava se naplata povećane cestarine na brdskim cestama, a prihod od takve cestarine može se koristiti za izgradnju alternativnih pravaca.

Direktiva definira troškove izgradnje, koji se uzimaju  u obzir pri izračunu cestarina, te omogućava popuste za čest korištenje cesta.

Države članice morat će u roku od dvije godine od njezina stupanja na snagu uskladiti domaće propise s direktivom. U istom roku Komisija mora razviti model procjene troškova, a uz model može predložiti i daljnje revizije direktive.