naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Stavovi EP o dugoročnom proračunu

Predsjednik i tri potpredsjednika parlamentarnog Odbora za proračun i dalje u pregovorima oko proračunskog okvira 2007-2013. nepokolebljivo brane zahtjeve Europskog parlamenta. Parlament je stao u obranu financiranja politika koje su ključne za građane, te su u tom smislu tijekom pregovora izraženi jasni zahtjevi glede stupanja i smjera proračunske potrošnje.

Procjena utjecaja u prosincu dogovorenog smanjenog proračuna na EU, koju je na upit zastupnika Europskog parlamenta izradila Komisija, pokazuje da će u nadolazećem razdoblju najteže biti pogođeno financiranje istraživanja, trans-europskih mreža, zdravlja, zaštite potrošača, te obrazovanja. Parlament se zato zalaže za povećanje dogovorenog proračuna za 12 milijardi eura, čime bi se omogućilo financiranje brojnih europskih programa.

Pregovori o proračunu ne odnose se samo na sredstva, već se pregovara i o načinima  poboljšanja uloge Parlamenta u procesu donošenja odluka, kao i o postupcima koji bi osigurali bolje korištenje proračunskih sredstava. Parlament se u pregovorima oko proračuna također zalaže za poboljšanja u sistemu isplata, kojima bi se pojednostavnila administrativna procedura.

Pregovori oko proračunskog okvira 2007.-2013. traju već duže vrijeme. Nakon prvog prijedloga Komisije prije više od dvije godine, Parlament je usvojio svoje stajalište u lipnju 2005, a lideri 25 zemalja članica usuglasili su stajališta u prosincu prošle godine. Komisija, Parlament i Vijeće sada održavaju redovite sastanke kako bi se postigao kompromis.