naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Novi program potpore EU za Srbiju – MIR 2

Novi program “Komunalna poboljšanja i obnova – 2. faza”  poznat pod skraćenicom MIR 2, (Municipal Improvement and Revival – Phase 2) pokrenut je u najsiromašnijem dijelu Srbije. Cilj programa je poboljšanje kvalitete rada 13 lokalnih uprava, čime će se povećati razina usluga građanima. Planirano trajanje programa MIR 2 je dvije godine, a proračun iznosi nešto više od 10 milijuna eura.

Sudjelujući s ukupno 6,5 milijuna eura Europska unija najveći je donator ovog programa. Sredstva doniraju i vlade Austrije, Švedske i Norveške, a financijski ga podupire i vlada Srbije. Partnerstvo predstavlja centralni koncept programa MIR 2. Stoga su UNDP kao implementacijski partner, međunarodni donatori, vlada Srbije i 13 lokalnih uprava oformili upravljački odbor koji će sudjelovati u njegovoj operacionalizaciji.

Aktivnosti programa MIR 2 zasnivaju se na aktivnostima prethodnih programima lokalne potpore u južnoj Srbiji, a naročito na iskustvima programa MIR 1 financiranog od strane Europske unije u ranijem razdoblju. Aktivnosti programa MIR 2 usmjerene su na sljedeća ključna područja: poticanje regionalne suradnje i razvoja; podizanje lokalnog strateškog planiranja za razvoj; poboljšanje lokalnog upravljanja; poboljšanje lokalnih administrativnih usluga.