naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Screening: zaštita okoliša zahtijeva velika ulaganja

(Hina) -  Hrvatska priprema novi zakon o zaštiti okoliša koji će obuhvatiti sve direktive u europskoj pravnoj stečevini vezane uz to poglavlje, najavili su u ponedjeljak u Bruxellessu hrvatski pregovarači za to poglavlje.


Novi zakon je zamišljen kao krovni zakon, koji će povezivati sve zakone koji se bave zaštitom okoliša i obuhvatiti sve direktive u europskoj pravnoj stečevini, rekli su pregovorač za poglavlja Energetika i Okoliš Nikola Ružinski i voditelj radne skupine za Okoliš Nenad Mikulić, nakon početka sedmodnevnog eksplanatornog screeninga za to poglavlje.


Poglavlje Okoliš jedno je od najopsežnijih poglavlja - ima oko 300 direktiva i uredbi - i jedno od kompliciranijih za pregovore, kako zbog težine same materije, tako i zbog velikih financijskih ulaganja koja će biti nužna. Osim toga, pregovori o tome poglavlju će trajati dugo i bit će završeni među zadnjima, jer će se prije toga morati dovršiti pregovori u nekim drugim poglavljima, koji imaju veze sa zaštitom okoliša.


Hrvatska je već dovršila strategiju o upravljanju otpadom i sada se radi planovi za gospodarenje otpadom, a pred završetkom je i strategija za zaštitu voda. Prema procjenama, u upravljanje otpadom i zaštitu voda trebat će investirati oko 10 milijardi eura kroz 20-godišnje razdoblje. "U pregovorima ćemo vidjeti hoćemo li taj rok moći održati ili ćemo ga morati skratiti", rekao je Ružinski.


"Najveći problem će biti financiranje", rekao je Ružinski ističući da će se potrebna sredstva pokušati namaknuti kroz različite oblike financiranja, prije svega privlačenjem privatnog kapitala kroz javno-privatno parternerstvo.


Ulaskom u EU-u i Hrvatska će morati izdavati ekooške dozvole - integrirani dokument o prevenciji i kontroli onečišćenja. Taj će dokument zamijeniti lokacijsku dozvolu, odnosno niz dokumenata poput energetske dozvole, studije o zaštiti voda, prirode itd.


Prema analizama Europske komisije, Hrvatska je napravila dobar napredak u području kvalitete zraka i upravljanja otpadom, određeni napredak u području kvalitete voda, a vrlo ograničeni napredak u ostalim područjima.


Politika okoliša Europske unije teži promicanju održivog razvoja i zaštiti okoliša za sadašnje i buduće naraštaje. Zasniva se na integraciji zaštite okoliša u druge politike Zajednice, preventivnom djelovanju, na načelu "zagađivač plaća", borbi na samom izvoru protiv štete nanesene okolišu i na podijeljenoj odgovornosti. Pravna stečevina Zajednice se sastoji od tristotinjak pravnih akata koji obuhvaćaju horizontalno zakonodavstvo, zagađenje zraka i vode, upravljanje otpadom i kemikalijama, biotehnologiju, zaštitu prirode, industrijsko zagađenje i upravljanje rizikom, zaštitu od buke i radijacije.


Komisija u svom mišljenju ističe da će Hrvatska morati uložiti značajne i ustrajne napore da bi uskladila svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom i da bi ga učinkovito primjenjivala.


Bilateralna faza screeninga održat će se od 15. do 19. svibnja u Bruxellesu.