naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Provedba sheme trgovine emisijama štetnih plinova

Europska agencija za okoliš objavila je izvještaj “Primjena direktive o trgovini emisijom štetnih pinova“  u EU. Države članice nastoje poboljšati i uskladiti način provede sheme trgovine emisijama (Emmissions Trading Scheme - ETS). Izvještaj obuhvaća prva četiri mjeseca primjene sheme u 2005., te pruža prvu sveobuhvatnu sliku o načinima njegovog praktičnog provođenja.

Na osnovi obaveze o izvještavanju koju propisuje direktiva o trgovini emisijama, države članice ispunile su upitnik za Europsku komisiju. Njihovi odgovori odnose se na praktična pitanja vezano uz provođenje sheme kao što su: veličina sheme, koji su nacionalna tijela uključena, na koji način države mogu osigurati udovoljavanje njegovim odredbama; kako provoditi naputke glede nadzora i izvještavanja; na koji način djeluju registri; kako postupiti kod pojave novih ili nestanka starih subjekata; koji je pravni status dozvola; te pitanja pristupa informacijama o dozvolama i emisijama.

Izvještaj poziva države članice da daju svoje sugestije u vezi s administriranjem direktive trgovini emisijama, te uz njenu provedbu i usklađivanje. Izvještaj ima za cilj promovirati “učenje od najboljih primjera”, te potaknuti pojednostavljivanje upravljanja shemom u razdoblju 2008-2012.

 

Više o tome: 

  • Izvještaj o provedbi Direktive o trgovini emisijama štetnih plinova