naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Europski sud: zabranjeno mijenjanje godišnjeg odmora za novčanu naknadu

Europski sud je u svojoj presudi od 6. travnja 2006. protuzakonitom proglasio praksu mijenjanja neiskorištenog godišnjeg odmora za novčanu naknadu, pa čak i kad se godišnji odmor prenese u iduću godinu.

Ova presuda je donesena u slučaju Federacije nizozemskih sindikata (FNV) protiv Nizozemske, a za praksu koju je eksplicitno preporučilo nizozemsko Ministarstvo socijalnih poslova i zapošljavanja

Europski sud presudu je donio na temelju članak 7. direktive o radnom vremenu koji definira da će države članice poduzeti mjere kako bi se svakom radniku sukladno uvjetima koje propisuje nacionalno zakonodavstvo osigurao plaćeni godišnji odmor od najmanje četiri tjedna. Direktiva također govori da minimalni period plaćenog godišnjeg odmora ne može biti zamijenjen za novčanu naknadu.

Sud je presudio sljedeći argumentaciju FNV-a da bi takve kompenzacije mogle ohrabriti poslodavce u neodobravanju pravno obvezujućeg godišnjeg odmora (koji traje 4 tjedna). Iz presude također proizlazi kako je nevažno da li je zamjena godišnjeg odmora za novčanu naknadu usuglašena posebnim ugovorom.

Ovo nije prvi put da se Sud pozvao na direktivu o radnom vremenu. U ranijem slučaju presuđeno je protiv britanske prakse, uključivanja isplate plaćenog godišnjeg odmora u redovite radničke satnice ili dnevnice.

 

Više o tome:

  • Presuda Europskog suda C-124-05