naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Pokrenuta javna rasprava o jedinstvenom tržištu

Europska je komisija pokrenula javnu raspravu, otvorenu do 15. lipnja 2006. o mogućim načinima unapređenja unutarnjeg tržišta kako bi bolje odgovaralo sadašnjim i novim izazovima.

Javna rasprava obuhvaća početnu procjenu jedinstvenog tržišta kakvo je danas, moguće smjernice razvoja politike unutarnjeg tržišta  te otvara niz pitanja usredotočenih na dovršetak jedinstvenog tržišta, prilagodbe globalizaciji i brzim tehnološkim promjenama te pridobivanje potpore građana i poslovne zajednice provedbi politike jedinstvenog tržišta.

Naglasak je na pet ključnih područja: stvaranje dinamičnijeg tržišnog okruženja koje pogoduje inovacijama; unaprjeđenje zakonodavnog okvira; poboljšanje provedbe i kontrole, prilagodba širem međunarodnom kontekstu i svjetskim trendovima i veće ulaganje u informiranje.

Uz javnu raspravu Komisija će provesti i tri Eurobarometer istraživanja o stavovima građana i poslovne zajednice o funkcioniranju jedinstvenog tržišta, te procjenu ekonomskih učinaka uspostave jedinstvenog tržišta. U rujnu 2006. održat će se rasprava o ključnim aspektima politike jedinstvenog tržišta.

Dokument za javnu raspravu i obrazac za odgovore dostupan je na

http://europa.eu.int/comm/internal_market/strategy/index_en.htm