naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Izvještaj Europskog revizorskog suda: borba protiv prijevremene obustave školovanja

Europski revizorski sud revidirao je aktivnosti u sklopu borbe protiv prijevremene obustave školovanja, sufinancirane od strane Europskog socijalnog fonda. Razmatrajući praksu u šest država članica Sud je ustanovio potrebu za povećanim angažmanom Komisije u kontroli financiranja ovih aktivnosti. U više slučajeva ustanovljena je nemogućnost država da u cijelosti opravdaju sredstva utrošena u borbu protiv prijevremene obustave školovanja, a problematičnim se pokazao
i nedostatak informacija o polučenim učincima.

Borba protiv prijevremene obustave školovanja izravno je povezana s postizanjem većeg stupnja socijalne uključenosti, kao jednim od ciljeva Lisabonske strategije.

Izvještaj Revizorskog suda preporuča Komisiji da izradi upute za države članice kojima bi se osiguralo efikasno i ekonomično trošenje financijskih sredstava EU, te da  provjeri u kojoj su mjeri upravni sistemi država članica usklađeni s direktivama. Državama članicama Sud preporuča da u suradnji s Komisijom: pravilno definiraju i identificiraju slučajeve prijevremene obustave školovanja; ojačaju ili stvore procedure za pronalaženje rizičnih osoba; podupru razmjenu informacija i dobre prakse, te da promoviraju inovativno korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda.