naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Neformalni sastanak Vijeća za konkurentnost

U Grazu je 21. i 22. travnja održan neformalni sastanak Vijeća za konkurentnost. Na sastanku je uz ministre država članica sudjelovao i Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Branko Vukelić, kao i  predstavnici ostalih kandidatkinja.

Prema izjavi ministra Vukelića za Hinu, posebno je bilo govora o promjenama  zakonske regulative u pravcu liberaliziranja trgovine unutar EU-a, kao i o ulaganju u tehnološke inovacije i povezivanju clustera.

"To su ciljevi koje je i hrvatska Vlada definirala u svojim  programima, pa je bilo korisno čuti iskustva iz Unije na tom planu", izjavio je ministar Vukelić.

Glavni su zaključci sastanka da globalizacija otvara nove mogućnosti za čije je iskorištavanje potrebno uvesti strukturne reforme i razviti povoljno okruženje za inovacije. U tom je smislu ključna reforma pravila državne potpore za istraživanja i razvoj, inovacije. Državna pomoć ne bi se smjela koristiti kao obrambeni instrument, nego kao element za poticanje rasta i zapošljavanja.

Naime, globalizacija je identificirana kao ključni čimbenik koju utječe na europsku konkurentnost. Načelno, Europa se s izazovom globalizacije može suočiti na dva bitno različita načina. Prvi je pristup, za koji se zalaže Komisija, smatrati globalizaciju novom prilikom. Drugi je pristup pokušaj izbjegavanja globalne konkurencije što podrazumijeva odgodu reformi i zatvaranje gospodarstva. U svom govoru Neelie Kroesm, članica Komisije zadužena za konkurentnost, istaknula je da protekcionizam može kratkoročno donijeti političke koristi, no da su srednjem roku društva suočena s jačom konkurencijom na domaćem tržištu uspješnija i u globalnim razmjerima. Državna potpora može pomoći u prilagodbama globalizaciji promičući reforme koje osiguravaju dugoročnu konkurentnost. S druge pak strane, u protekcionističkim uvjetima državna pomoć ugrožava konkurenciju. Budući da je Europsko vijeće na proljetnom summitu zaključilo da je cilj politike državne potpore privlačenje investicija, Komisija se zalaže za jaču potporu investiranju u istraživanje, razvoj i inovacije.

Pri tome valja naglasiti da državna pomoć ne može zamijeniti strukturne reforme ni  privući investicije. Stoga je nužno ponajprije dovršiti uspostavu jedinstvenog tržišta (u prometu, financijskim uslugama i sl.), razvijati više obrazovanje, sveučilišta, štititi prava intelektualnog vlasništva te unaprijediti opći okvir za poslovanje. Najvažnije je potaknuti inovacije, za što je potrebno pružiti pomoć za inovativne projekte, osigurati potporu malim i srednjim poduzećima za savjetodavne i pomoćne usluge, pomoć za organizacijske inovacije u uslugama, te pomoć za inovacijske clustere. Kako bi se osigurala predvidivost primjene pravila pružanja državne potpore, iznimke će se proširiti na istraživanje,  razvoj i inovacije.