naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Prevođenje na jezike EU - dvije godine nakon proširenja

U posljednje dvije godine EU broji 20 službenih jezika. Izazov posljednjeg proširenja uspješno je prevladan višegodišnjim pripremama. Tako danas za neke od jezike novih članica Opća uprava Prevođenje pokriva čak 90% od iskazanih potreba, dok je u drugim slučajevima pokrivenost manja, ali nikad ispod 50%. Najzastupljeniji novi jezik je Poljski koji u Općoj upravi Prevođenje zapošljava 110 prevoditelja, dok su ostali jezici novih država (uz izuzetak Malteškog) pokriveni sa od 47 do 86 prevoditelja po jeziku.

Slijedom odluke Vijeća od 13. lipnja 2005. Irski će postati službeni jezik EU 1. siječnja 2007. U različitom pravnom kontekstu od Irskog, Vijeće je prihvatilo i zaključke o službenoj upotrebi dodatnih jezika s mogućnošću njihovog korištenja i u drugim institucijama EU. Tako su španjolski regionalni jezici (Baskijski, Galicijanski, Katalonski i Balearski) kao službeni jezici neke od regija države članice, postali jezici koji u određenoj mjeri mogu biti korišteni na sastancima unutar Unije.

Opća uprava Prevođenje osigurava prevođenje za potrebe Komisije, Vijeća, Ekonomskog i socijalnog odbora, Odbora regija, Europske investicijske banke, kao i za druga tijela i agencije EU koji su smješteni u državama članicama. Europski Parlament i Sud pravde koriste vlastite prevoditeljske službe. Ukupni godišnji troškovi Opće uprave Prevođenje u 2005. iznosili su 100 milijuna eura, dok su prevoditeljski troškovi Parlamenta i Suda pravde iznosili još dodatnih 76 milijuna eura. Previđa se da će potpunijim pokrivanjem iskazanih potreba, te ulaskom novih država članica ukupni troškovi prevođenja u periodu 2007-2010 narasti na 238 milijuna eura.