naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Kohezijska politika 2007.- 2013.

Vijeće je postiglo politički dogovor o prijedlogu pet uredbi kojima se utvrđuje način djelovanja europskih strukturnih fondova i kohezijskog fonda za razdoblje 2007.-2013.

Radi se o općoj uredbi i uredbi za kohezijski fond za koje je potrebna jednoglasna odluka Vijeća i potvrda Europskoga parlamenta, te uredbama  o Europskom regionalnom razvojnom fondu, Europskom socijalnom fondu i Europskoj grupaciji teritorijalne suradnje, za koje je potrebna kvalificirana većina u Vijeću i suodlučivanje s Parlamentom.

Vijeće je odlučilo integrirati kohezijski fond u programiranje strukturne pomoći. Time se nastoji postići veća usklađenost različitih fondova. Strukturni i kohezijski fondovi pružat će potporu konvergenciji država članica i regija, regionalnoj konkurentnosti i zapošljavanju, europskoj teritorijalnoj suradnji te konvergenciji država članica i regija.

Revidirana kohezijska politika u okviru cilja  konvergencije promiče rast i stvaranje uvjeta koji vode stvarnoj konvergenciji u EU. Primjenjuje se na države članice i regije čiji razvoj zaostaje za prosjekom EU, a BDP, mjeren paritetom kupovne moći je ispod 75% prosjeka Zajednice.

Regijama, koje zbog statističkog učinka smanjivanja BDP-a nakon proširenja  više ne zadovoljavaju taj kriterij, pružit će se znatna pomoć u okviru mjera za poticanje regionalne konkurentnosti i zapošljavanja kako bi se dovršio proces konvergencije. Pomoć će se pružati do 2013. i neće se nakon toga produživati. Ukupno je predviđeno 251,2 mld eura za razdoblje od sedam godina.

Regionalna konkurentnost i zapošljavanje cilj je za države i regije koje ne mogu koristiti sredstva u okviru cilja konvergencije, a primale su takvu vrstu pomoći u razdoblju 2000.-2006. Financirat će se  iz Europskog regionalnog razvojnog fonda  s 49,1 mln eura u razdoblje od sedam godina.

Europska teritorijalna suradnja novi je cilj kojeg je Komisija predložila na temelju iskustva Interreg inicijative, za što je predviđeno 7,75 mld eura u razdoblju od sedam godina.

Nakon postizanja dogovora u Vijeću, nacrti uredbe poslat će se Europskom parlamentu radi prihvaćanja opće uredbe kojom se definiraju načela za Europski regionalni razvojni fond.

Parlament bi trebao dati mišljenje u drugom čitanju o uredbi o Europskom regionalnom razvojnom fondu, uredbi o Europskom socijalnom fondu, uredbi o kohezijsom fondu i uredbi o uspostavi europskog grupiranja teritorijalne suradnje.

Nakon prihvaćanja tekstova, Vijeće će usvojiti strateške smjernice, a svaka država članica će na temelju takvih smjernica pripremiti nacionalni referentni dokument o razvojnoj strategiji, koji predstavlja okvir za pripremu operativnih programa.