naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Parlamentarni sastanak o budućnosti Europe: potrebna debata o sigurnosti i pravosuđu

Široki spektar tema vezanih uz sigurnost i pravosuđe raspravljan je u ponedjeljak (8. svibnja) u okviru parlamentarnog sastanka o budućnosti Europe. Potreba za unapređenjem procesa donošenja odluka na ovome području, uz poštivanje nacionalnih tradicija, bili su među glavnim predmetima diskusije.

Supredsjedavajući na skupu, Jo Leinen (Njemačka - Partija europskih socijalista), izjavio je kako Euro-barometar pokazuje zabrinutost građana te njihova očekivanja u tome smislu vis-a-vis EU.

Zaključeno je kako je proces donošenja odluka na ovome području do sada bio relativno spor i kompliciran zbog nastojanja zemalja članica za održanjem nacionalnog suvereniteta, odnosno za obranom nacionalnih interesa. Značajan broj govornika, predvođen od strane Astrid Thors (članica Liberalne stranke u Finskom parlamentu),  založio se za promjenu načina donošenja odluka, pa bi se prema toj ideji, umjesto dosadašnjeg jednoglasnog primjenjivao princip donošenja odluka kvalificiranom većinom.

S druge strane, Elisabeth Arnold (predsjednica danskog Parlamentarnog odbora za europske integracije) izrazila je potrebu za nastavkom opreznog harmoniziranja nacionalnih kaznenih prava, s obzirom na činjenicu da se radi o području koje izravno utječe na nacionalni suverenitet.

Kad se govori o pitanju zajedničke imigracijske politike EU, europski parlamentarci imaju različita mišljenja. Tako Michalis Chyssohoidis (član Socijalističke stranke iz Grčke) smatra da je došlo vrijeme za definiranje zajedničke imigracijske politike na razini EU, dok s druge strane Lord Marlesford (član Odbora Doma lordova u Europskoj uniji) smatra da imigracijska politika mora ostati isključivo pod nadležnošću nacionalnih organa upravljanja.

 

S.K.