naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Četiri glavna izazova pristupanja Hrvatske EU

Hrvatska je postigla značajan napredak u procesu pristupanja Europskoj uniji, međutim, još uvijek su pred njom mnogi izazovi na podizanju konkurentnosti, rekao je šef Delegacije Europske komisije u Hrvatskoj Vincent Degert na sjednici Nacionalnog vijeća za konkurentnost u srijedu 9. srpnja na kojoj je održao prezentaciju o izazovima pristupanja Hrvatske EU-u.

Degert je ocijenio da su četiri glavna izazova pristupanja Hrvatske Europskoj uniji uspješan dovršetak pregovora, provedba strukturnih promjena u gospodarstvu i području pravne države, poboljšanje suradnje sa susjednim zemljama i dodatno jačanje prava nacionalnih manjina, te uspješnije komuniciranje s javnošću o problematici pristupa Hrvatske EU-u.

Predsjednik NVK Darko Marinac dodao je da Hrvatska, želi li uspješno završiti pregovore u planiranom roku, treba zajednički napor javnog sektora, civilnog društva, gospodarstva, sindikata i akademske zajednice. 

Najavio je da će NVK načiniti analizu napretka u provedbi 55 preporuka za povećanje konkurentnosti. 

Hrvatska mora otvoriti još 13 poglavlja pregovora s EU-om i 31 zatvoriti. Taj proces podrazumijeva donošenje brojnih zakonskih rješenja, uspostavljanje struktura i uspješnu provedbu zakonskih akata, kaže se u priopćenju. 

Nadalje, ističe se, važno je nastaviti proces restrukturiranja i privatizacije te primijeniti pravila državnih potpora u skladu s pravnom stečevinom EU. Ključni izazovi procesa priključenja su također podizanje efikasnosti javne uprave, reforma pravosuđa i smanjenje korupcije. 

 

Više o tome:

Delegacija Europske komisije u Hrvatskoj: Na Nacionalnom vijeću za konkurentnost o izazovima pristupanja Hrvatske Europskoj uniji