naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Komisija u izvješću o napretku pohvalila napredak Hrvatske u obrazovanju i znanosti

U godišnjem izvješću o napretku objavljenom prošloga tjedna, Europska je komisija ocijenila kako je u 2008. Hrvatska značajno napredovala u provedbi obveza iz pregovaračkih poglavlja vezanih uz znanost, istraživanje i obrazovanje, priopćilo je u utorak 11. studenog Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.  

Među postignućima Hrvatske navodi se osnivanje dvaju novih tijela za jačanje inovacijske dimenzije u znanstvenoj politici. Riječ je o Strategijskom vijeću za znanost i tehnologiju (SVEZNATE) na čelu s predsjednikom Vlade koje ima ulogu pružanja neophodne potpore provedbi Akcijskog plana za znanost i tehnologiju kao i podupiranja regulatornih promjena, te Vijeću za nacionalni inovacijski sustav koje će taj Akcijski plan provoditi.  

Nadalje, prema izvješću, povećanje apsorpcijskog kapaciteta Hrvatske za sudjelovanje u programima Europske zajednice ukazuje i na uspješnost u sudjelovanju Hrvatske u Sedmom okvirnom programu za istraživanje i tehnološki razvoj. 

Hrvatski istraživači u Sedmom okvirnom programu Europske unije - koji se provodi od 2007. do 2013. - već su ugovorili 43 projekta ukupne vrijednosti 3 milijuna eura, dok se do kraja 2008. očekuje ugovaranje još 25 projekata s dodatnih 3,2 milijuna eura. 

Što se tiče jačanja međunarodne dimenzije hrvatske znanosti, izvješće navodi i poduzete korake za osiguravanje mobilnosti istraživača. 

Kao daljnje postignuće istaknuto je i usvajanje Akcijskog plana za poticanje ulaganja u znanost i istraživanje, čiji je cilj podizanje istraživačkog intenziteta na razinu od 3 posto BDP-a do 2010.  

U području obrazovanja navodi se i da se nastavlja reforma obrazovnoga sustava, sukladno strateškim ciljevima sadržanim u Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005-2010.

Također se navodi i da Hrvatske sudjeluje u radnom programu Europske unije 'Education and Training 2010'.  

Komisija pozdravlja i nastavak razvoja Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i provedbe Bolonjskog procesa.  

Također je pozdravljeno je i usvajanje novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te usvajanje Strategije za razvoj strukovnog obrazovanja 2008.-2013. 

U pogledu jačanja administrativnih kapaciteta, posebno se navodi jačanje Agencije za strukovno obrazovanje i Agencije za obrazovanje odraslih. Ocijenjeno je da je ostvaren dobar napredak u pripremi Hrvatske za provedbu Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu.

Proces pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji 2006. godine upravo je i započeo pregovorima za poglavlja 25. Znanost i istraživanje i 26. Obrazovanje i kultura. Zahvaljujući ocjeni o visokoj razini usklađenosti hrvatskoga sustava znanosti i obrazovanja s onima u zemljama Europske unije, oba ta poglavlja ujedno su i prva bila zatvorena.

Hina