naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti iz Hrvatske na sastanku u Odboru regija EU

Predstavnici Hrvatske udruge gradova i županija sudjeluju u ponedjeljak u Bruxellesu na 5. sastanku Radne skupine za Hrvatsku Odbora regija Europske unije na kojem se raspravlja o hrvatskom pristupnom procesu i korištenju sredstava iz europskih fondova.  

Na sastanku sudjeluju i predstavnici Europske komisije i francuskog predsjedništva.  

Gradonačelnik Rijeke i predsjednik Hrvatske udruge gradova Vojko Obersnel rekao je da je hrvatsko izaslanstvo podnijelo službeni zahtjev da se ova Radna skupina Odbora regija za Hrvatsku pretvori u zajedničko savjetodavno tijelo koje bi trebalo raditi na aktivnostima vezanim za razvoj lokalne i regionalne samouprave.  

Obersnel je rekao da se u svom istupu osvrnuo i na problem hrvatske brodogradnje, kazavši da sada 'kada nam je ekonomska kriza za vratom i njene se posljedice još ne mogu sagledati', nije vrijeme za privatizaciju.  

'U ovom trenutku treba nam predah da se ova kriza završi a da se nakon toga krene u eventualnu privatizaciju ili na rješavanje pitanje brodogradnje na neki drugi način', rekao je Obersnel. 

Po njegovim riječima, Europska unija u ovim kriznim trenucima odstupa od nekih svojih pravila, stoga i pitanje hrvatske brodogradnje, koja zapošljava 12 tisuća ljudi, treba sagledati i u kontekstu u kojem EU znatan dio novca poreznih obveznika ulaže u jačanje svojih banaka i pojedinih industrija. 

Gradonačelnica Dubrovnika Dubravka Šuica istaknula je da je na sastanku dana pozitivna ocjena o paketu proširenja i izvješću o napretku, koje je objavila Europska komisija.

U tom izvješću se navodi da Hrvatska može završiti pregovore do kraja sljedeće godine ako ispuni potrebne kriterije te se predlaže Vijeću EU-a da se osnuje radna skupina za izradu pristupnog sporazuma s Hrvatskom. 'To je vrlo važna i ozbiljna prethodnica ulasku Hrvatske u EU-u', rekla je Šuica. 

Dubrovačka gradonačelnica je rekla da su gradonačelnik Rijeke Obersnel i drugi predstavnici oporbe govorili o tome da se u Hrvatskoj nedovoljno poštuje Povelja o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, koju je Hrvatska ratificirala. 'Mislim da ima još dosta prostora i vremena i da će doći do fiskalne decentralizacije i decentralizacije u svakom drugom smislu', rekla je Šuica. 

Predsjednik Radne skupine za Hrvatsku Isidoro Gottardo rekao je da je glavna poruka Odbora regija da su napori hrvatske Vlade na putu prema EU-u prepoznati. 

'Naša je poruka da je Hrvatska učinila puno na svom putu prema EU-u, da su prepoznati njezini napori, posebice na procesu decentralizacije. S druge strane, preostaju neka područja poput brodogradnje ili pravosuđa gdje su potrebni dodatni napori', rekao je Gottardo.(Hina) 

 

Više o tome:

Odbora regija: 5th meeting of the Working group on Croatia