naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Predstavljen Projekt PHARE 2005 o pojačanoj inspekciji za zaštitu okoliša

Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva predstavili su u četvrtak 11. prosinca Projekt PHARE 2005 'Pojačana inspekcija okoliša za provedbu novog hrvatskog zakonodavstva o zaštiti okoliša' koji financira Europska unija. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od dva milijuna eura, od kojih je Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekciju i ostalim tijelima zaduženim za inspekciju okoliša namijenjeno nešto manje od 1,5 milijuna a za nabavu IT opreme, komunikacijske i video konferencijske opreme u svrhu potpore učinkovitoj inspekciji zaštite okoliša nešto više od pola milijuna eura. 

Sveobuhvatni cilj projekta je unaprijediti stanje okoliša u Hrvatskoj kroz pojačane inspekcije okoliša.  

Specifični ciljevi projekta su priprema institucija za inspekciju okoliša zbog provedbe novog zakonodavstva o okolišu usklađenog s acquis-om EU-a o okolišu, unaprjeđenje organizacijske strukture inspekcije, uvođenje trajnog obrazovanja i školovanja inspektora okoliša, unaprjeđenje sustava izvještavanja i tijesna suradnja između svih državnih tijela uključenih u zaštitu okoliša. 

 

Više o tome:

Delegacija Europske komisije u RH: Projekt PHARE 2005 'Pojačana inspekcija okoliša za provedbu novog hrvatskog zakonodavstva o zaštiti okoliša'