naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Samecki: 2,2 milijarde eura RH za 2012. i 2013., treba ubrzati pripreme za korištenje sredstava

Povjerenik Europske komisije za regionalnu politiku Pawel Samecki pozvao je u utorak 26. siječnja u Zagrebu hrvatske vlasti da ubrzaju pripreme za korištenje kohezijskih sredstava iz europskih fondova, koja za 2012. i 2013. iznose 2,2 milijardi eura.  

Povjerenik Samecki razgovarao je u ponedjeljak i utorak u Zagrebu s premijerkom Jadrankom Kosorom i drugim dužnosnicima hrvatske Vlade te Sabora o stanju u hrvatskim pristupnim pregovorima, s osobitim naglaskom na regionalnu politiku i uvjete koje Hrvatska treba ispuniti kako bi u potpunosti iskoristila sredstva iz europskih fondova. 

Samecki je istaknuo da je za prve dvije godine članstva Hrvatske u Europskoj uniji, 2012. i 2013., predviđeno 2,2 milijardi eura kohezijskih sredstava, što je 20 puta više od razine potpore koju prima sada kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA). 

'Pozivam hrvatske vlasti da ubrzaju pripreme u svim područjima kako bi u potpunosti iskoristile taj financijski paket', rekao je Samecki na konferenciji za novinare. 

Hrvatska, istaknuo je, mora uspostaviti odgovarajuću administrativnu strukturu za upravljanje i kontrolu korištenja europskih sredstava, a za to su potrebni stručni kadrovi u državnoj službi, čiji će broj trebati 'značajno' povećati.  

Potrebno je također osigurati sredstva za sufinanciranje projekata, bilo na lokalnoj ili nacionalnoj razini, jer europski fondovi pokrivaju najviše 85 posto iznosa, dodao je. 

Ugovaranje projekata s Hrvatskom u sklopu pretpristupnih fondova do sada se, po njegovim riječima, odvija 'dobro', no potrebno je ubrzati njihovu provedbu. 

'Vjerujem da će hrvatske vlasti ostvariti svoje planove i finalizirati pregovore s EU-om do kraja ove godine, no to još nije zajamčeno i mnogo ovisi o tome koliko će Hrvatska uložiti napora', poručio je Samecki. 

Europska unija kohezijsku politiku provodi kroz Kohezijski fond i dva strukturna fonda - Europski socijalni fond i Fond za regionalni razvoj. 

Kohezijski fond namijenjen je za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u EU-u na području prometa i zaštite okoliša. Pravo na sredstva iz Kohezijskog fonda imaju članice čiji je BDP po stanovniku manji od 90 posto prosjeka EU-a.  

Iz dva strukturna fonda financiraju se razvojni projekti koji pridonose smanjivanju razlika između razvijenijih i manje razvijenih dijelova EU-a kao i promicanju ukupne konkurentnosti europskog gospodarstva. 

Glavni prioriteti u Hrvatskoj sufinanciranje je programa u željezničkoj prometnoj infrastrukturi, unutarnjim plovnim putovima, lukama i to s naglaskom na proširenje transeuropskih prometnih koridora.

Što se okoliša tiče, prioriteti su infrastruktura za otpadne vode i upravljanje otpadom, zatim slijedi poticanje konkurentnosti i zapošljavanja, posebice u malim i srednjim poduzećima, te potpora za obrazovanje i obuku.  

Hrvatska, u tijesnoj suradnji s Europskom komisijom, već radi na definiranju ciljeva i programa svoje buduće kohezijske politike.  

Iz pretpristupnog fonda IPA Hrvatska je u razdoblju 2007.-2009. dobila 438,5 milijuna eura. Tih 438,5 milijuna eura odnosi se na svih pet komponenti IPA-a, od kojih je za kohezijsku politiku bilo namijenjeno oko 50 milijuna na godinu. 

Investicije koje se dobiju kao pretpristupna pomoć pomažu budućoj državi članici da uspostavi potrebne strukture za povlačenje sredstava iz Kohezijskog i strukturnih fondova. 

Hina