naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Uspješno zatvoren PHARE projekt jačanja carinske uprave

Delegacija Europske unije u Hrvatskoj i Carinska uprava Republike Hrvatske obilježili su u srijedu 17. veljače završetak provedbe PHARE 2006. twinning projekta 'Integrirani sustav za upravljanje tarifom - prilagodba - potpora upravljanju', koji je Europska unija financirala sa 499,4 tisuća eura.  

Partner u provedbi bila je austrijska Agencija za europske integracije i ekonomski razvoj. 

Glavni cilj projekta bio je podržati Hrvatsku u ispunjavanju pretpristupnih zahtjeva EU-a iz poglavlja 29 pravne stečevine u kojem je obrađeno pitanje carinskog sustava. 

Taj cilj je i postignut, odnosno Carinska uprava Republike Hrvatske usklađena je s pravilima koja je odredila Europska komisija, rečeno je na skupu. 

Konkretno, riječ je o uspostavi nacionalnih elektroničkih sustava koji će omogućiti povezivanje i interoperabilnost hrvatskog carinskog sustava sa sustavom koji funkcionira u EU-u odmah po ulasku Hrvatske u EU. 

Kako bi se osigurala operativnost i kompatibilnost dvaju sustava najveća pažnja tijekom provedbe projekta bila je posvećena završetku razvoja integriranog sustava upravljanja tarifom (ITMS). 

Projekt 'Integrirani sustav za upravljanje tarifom - prilagodba - potpora upravljanju' dio je Strategije provedbe interoperabilnosti Carinske uprave Republike Hrvatske koju je 2005. donijela Europska komisija i kojom se hrvatsku Carinsku upravu želi što bolje pripremiti za vrijeme nakon ulaska Hrvatske u EU. 

Hina